Lämpöurakoitsijan valinta

Suosittelemme valitsemaan LVI-urakoitsijan, jolla on Suomen LVI-liiton myöntämä kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyys (KKL-pätevyys). Tutkinto on henkilökohtainen ja sen suorittanut henkilö voi toimia yrityksen vastuuhenkilönä kaukolämpötöissä. Tarjouksen lämmönjakokeskuksen asennuksesta voit pyytää myös meiltä.

Pätevyyskoulutus on jaettu kahteen vaativuusluokkaan. Vaativuusluokka A kattaa kaikki kaukolämpökiinteistöt, vaativuusluokka B puolestaan kaukolämpöön liitetyt pientalot.

Vaativuusluokka A: Koulutus on tarkoitettu kaikkien rakennusten lämmönjakokeskusten suunnittelusta ja asennuksesta vastaaville henkilöille. Tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot kohteiden suunnittelusta, asennuksesta, mitoittamisesta sekä asiakkaan perehdyttämisestä kohteessa. Koulutuksen sisällössä painotetaan Energiateollisuus ry:n julkaisua K1 (Rakennusten kaukolämmityksen määräykset ja ohjeet). Koulutuksen painopiste on lämmönjakokeskuksen suunnittelussa mitoituksineen.

Vaativuusluokka B: Koulutus on tarkoitettu pientalojen lämmönjakokeskusten asentajille. Koulutuksen sisällössä painotetaan Energiateollisuus ry:n julkaisua K1 (Rakennusten kaukolämmityksen määräykset ja ohjeet). Tavoitteena on ohjeen soveltaminen kaukolämpökeskusten tilaamiseen ja asentamiseen pientaloissa. Koulutuksen painopiste on säädösten, mitoituksen, kytkentöjen sekä kaukolämmön toimittajan kanssa tapahtuvan yhteistyön, laadunvarmistuksen ja valvontamenettelyn varmistamisessa.