Laskentakaavat

Kaukolämmön kokonaishinta muodostuu perusmaksusta (€/v), energiamaksusta (€/MWh) ja veroista (alv 24 %). Perusmaksu määräytyy sopimusvesivirran (V) mukaan ja se lasketaan seuraavien laskentakaavojen avulla. Sopimusvesivirta lasketaan kiinteistön suurimman lämmöntarpeen mukaan. Käytämme mitoituslämpötilana -32°C:tta.

Sopimusvesivirta Perusmaksun laskentakaava
Pientalo, sopimusvesivirta (V) 0-0,2 (2,71 x 138 €) x 1,24 = 463,74 €/v
Rivitalo, pieni kerrostalo, sopimusvesivirta (V) 0,21-5,0 (2,71 x (34 € + 520 € x V) x 1,24)
Suuri kerrostalo/kiinteistö, sopimusvesivirta (V) yli 5  (2,71 x (1134 € + 300 € x V) x 1,24)

Pohjatiedot

Kaukolämpöhinnastossa esitettyjen yleisimpien perusmaksujen ja kokonaishintojen pohjatietoina on käytetty seuraavien 2000-luvulla rakennettujen tyypillisten asuinrakennusten tietoja.

Esimerkkiasunto Laskennallinen tuntinen Vuosienergia Ohjeellinen rakennustilavuus
tehontarve vesivirta
Pientalo 10 kW 0,15 m3/h 18 MWh 600 m3
Rivitalo, pieni kerrostalo 70 kW 0,8 m3/h 150 MWh 5 000 m3
Suuri kerrostalo 230 kW 2,8 m3/h 600 MWh 20 000 m3