Ennakoiva kunnossapito kannattaa

Kiinteistöjen sähköasennukset ja -laitteistot vaativat huoltoa ja kunnossapitoa, kuten kaikki muukin kiinteistötekniikka. Asennusten ja laitteiden kuntoa ja turvallisuutta on tarkkailtava ja havaitut viat ja puutteet on korjautettava riittävän nopeasti.

Sähköasennukset, asennuskalusteet ja sähkökeskusten komponentit kuluvat ja tulevat käyttöikänsä päähän ajan myötä.  Myös sähkön käyttötarpeet ja -olosuhteet muuttuvat kiinteistön elinkaaren aikana, eivätkä sähköasennukset ja -laitteet välttämättä pysy uusien sähkönkäytön tarpeiden ja vaatimusten mukaisina.

Kuluneet, rikkoutuneet tai huonokuntoiset asennukset voivat aiheuttaa odottamattoman käyttökeskeytyksen lisäksi sähköiskun tai tulipalon vaaran. Rikkinäiset sähkökalusteet tai vaikkapa pölyn kertyminen sähkölaitteisiin aiheuttavat vaaraa kiinteistölle ja sen käyttäjille.

Sähköpalojen osuus on noin kolmasosa kaikista rakennuspaloista. Merkittävä osa sähkön käytöstä aiheutuvista henkilö- ja palovahingoista voitaisiin välttää sähkölaitteiston jatkuvalla kunnonvalvonnalla ja ennakoivalla kunnossapidolla.

Suunnitelmalliset, sähkökunnossapidon ammattilaisen suorittamat kunnossapitotarkastukset kuuluvat hyvään kiinteistön huoltoon ja kunnossapitoon. Aistinvaraisten ja sähköteknisiä mittauksia hyödyntävien kunnossapitotarkastusten yhteyteen on jo ennalta hyvä sopia suoritettavaksi tarpeelliset puhdistukset, havaittujen huonokuntoisten komponenttien vaihdot ja mahdolliset muut pienehköt toimenpiteet ja korjaukset, jolloin säästetään niin aikaa kuin rahaa.

Olemme apunasi ja tarjoamme ennakoivan kunnossapidon ammattitaidolla ja joustavin palvelusopimuksin.