Vakkolan Voima, Askola

Historiallista pienvesivoimaa Vakkolasta ja Haapakoskelta

Vakkolan Voiman vanhat vesivoimalaitokset tuottavat Farmivirtaa kahdessa kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisessa kohteessa, Vakkolan kylässä Askolassa ja Haapakosken Ruukin alueella Pieksämäellä. Molemmilla voimalaitoksilla on pitkät perinteet, sillä sähköntuotantoon valjastetut kosket ovat olleet kestävällä tavalla hyötykäytössä jo satoja vuosia.

Vakkolan Voiman tuottamaa uusiutuvaa Farmivirtaa on tarjolla laitosten vuosituotantomäärä eli noin 3 500 000 kWh. Nyt myös sinulla on upea mahdollisuus hankkia kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisten vanhojen vesivoimalaiden tuottamaa Farmivirtaa.

Veljesten yhteinen unelma

Vakkolan Voiman yrittäjäveljekset Jari ja Pekka Väänänen ovat kotoisin Kiimingistä Pohjois-Pohjanmaalta. Kiinnostus vesivoiman tuottamiseen alkoi jo lapsuudessa. Kotipaikka sijaitsi kosken ääressä, jonka voimalla käytettiin vesimyllyä ja raamisahaa. Lapsuuden haaveensa omasta vesivoimalasta Väänäset pääsivät toteuttamaan viimein vuonna 2007, kun he hankkivat Vakkolan koskessa sijaitsevan vesivoimalaitoksen, jota alkoivat kunnostaa ja laajentaa. Vuodesta 2011 saakka he ovat tuottaneet sähköä myös historiallisen Haapakosken Ruukin alueella toimivalla vesivoimalaitoksella.

Väänäsen yrittäjäveljekset eivät pelkästään tuota uusiutuvaa ja puhdasta sähköä, vaan myös kunnostavat, entisöivät ja auttavat säilyttämään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita virtaavan veden ääreen rakennettuja voimalaitoksia. Yrittäjien tärkeä päämäärä on säilyttää tuotantokohteissa perinteitä ja toteuttaa uudistuksia vanhaa kunnioittaen. Jokainen tuotettu kilowattitunti vaatii työtä ja omistautumista. Väänäset tuottavat Farmivirtaa, joka huokuu historiaa.

Vakkolan vesivoima on enemmän kuin energiaa

Vakkolan kylän läpi virtaa Porvoon joki, jonka alkulähde sijaitsee Salpausselällä Lahden seudulla. Voimalaitoksen kohdalla Vakkolankoskessa on korkeuseroa noin yhdeksän metriä, minkä ansiosta paikka soveltuu erinomaisesti vesivoimantuotantoon. Koski on valjastettu maatalouteen liittyvään myllytoimintaan jo keskiajalla. 1900-luvun taitteessa koskeen perustettiin saha ja höyläämö. Sähkölaitos valmistui vuonna 1909.

Väänäset ovat tuottaneet Vakkolassa sähköä vuodesta 2007 lähtien. Kiinteistöön kuuluu edelleen toimintakuntoinen saha ja höyläämö, joita käytetään tarpeen mukaan Vakkolankoskesta tuotetulla sähköllä. Vakkolankosken kalatie valmistui vuonna 2009. Vakkolan kylä on määritelty museoviraston toimesta valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Tee sähkösopimus   Laske sähkötarjous   Tutustu hinnastoon