Kiinteistö Oy Oulun Tarve

Farmivirtaa puuta kaasuttamalla

Kiinteistö Oy Oulun Tarve tuottaa Farmivirtaa puuta kaasuttamalla Oulun Kivikkokankaan asuinalueella. Kohteessa tuotetaan sähköä ja lämpöä taloyhtiön tarpeisiin Volterin omasähkövoimalalla ja omasta käytöstä ylijäävä sähkö myydään Farmivirraksi. Polttoaineena käytetään suomalaista kokopuuhaketta.

Kivikkokankaalla syntyy lämpöenergian sivutuotteena noin 110 000 kWh sähköä vuodessa, josta yli puolet hyödynnetään kiinteistösähkönä taloyhtiön ulkovalaistukseen ja talotekniikan tarpeisiin. Farmivirtaa riittää myyntiin vuosittain noin 40 000 kWh, jota niin talon asukkaat kuin kuka tahansa kuluttaja voi ostaa. Toimimalla ripeästi sähköä riittää myös sinulle.

Asumisen hiilijalanjälki minimiin kotimaisella ja uusiutuvalla energialla

Kiiintestö Oy Oulun Tarpeen omasähkölaitos tuottaa kaiken taloyhtiön tarvitseman lämpöenergian. Yhtiöön kuuluu kaikkiaan kahdeksan rivitaloa, joissa on yhteensä 32 asuntoa. Kiinteistön lämmöntarve on vuodessa noin 290 000 kWh. Lämpöenergialla lämmitetään kaikki kiinteistön rakennukset ja asukkaiden lämmin käyttövesi. Lämpöenergian sivutuotteena syntyvä sähkö hyödynnetään kiinteistössä ja ylijäämä myydään Farmivirraksi.

Omasähkölaitoksessa käytettävä puukaasutekniikka perustuu puuhakkeen kuumentamiseen vähähappisessa tilassa. Puu hiiltyy ja kaasuuntuu. Syntyvä kaasuseos sisältää muun muassa häkää, vetyä ja metaania. Jäähdytetty ja puhdistettu kaasu syötetään poltettavaksi generaattoria pyörittävään kaasumoottoriin, mistä saadaan sähköä. Lämpöenergiaa saadaan prosessin eri vaiheiden jäähdytyksestä. Lämpö siirretään hyötykäyttöön veden avulla. Laitos on otettu käyttöön loppuvuodesta 2014 ja sillä on pystytty tuottamaan sähköä ja lämpöä jo asuntojen rakennusvaiheeseen.

Kohti vihreää vuokra-asumista

Oulun Kivikkokankaan uudella pientaloalueella panostetaan uusiutuvaan energiaan ja energian säästämiseen. Alue sopii siis erinomaisesti Kiinteistö Oy Oulun Tarpeelle, joka on TA-Yhtymä Oy:n tytäryhtiö. TA-Yhtymä on jo pidemmän aikaa seurannut energiansäästön ja uusiutuvan energiantuotannon kehittymistä ja tehnyt pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi omissa asuntokohteissaan.

TA-Yhtymä on kiinteistöalalla merkittävä toimija ja se omistaa noin 14 000 asuntoa. Lisäksi yritys rakentaa paljon, noin 1 500 uutta asuntoa vuodessa. TA-Yhtymän tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä kohteissaan ja vähentää kohteiden hiilipäästöjä. Kivikkokankaalle rakennetun omasähkölaitoksen avulla kerätään kokemusta ja tietoa kyseisen tekniikan soveltuvuudesta taloyhtiöiden tarpeisiin.

Tulevaisuudessa puukaasutekniikkaa hyödynnetään mahdollisesti muissakin TA-Yhtymän kohteissa. Yritys tuo vihreän ajattelun myös vuokra-asuntomarkkinoille. Sen asuntokohteissa tavallisten kotitalouksien on mahdollista asua ympäristöystävällisesti ja pienentää hiilijalanjälkeään.

Tee sähkösopimus   Laske sähkötarjous   Tutustu hinnastoon