Suonomistajille

Olemme kiinnostuneita vuokraamaan turvealueita, joissa turvetta on riittävän paksusti, alue on riittävän iso, alueen sijainti on sopiva ja alue ei ole luonnontilainen suo.

Soiden vuokrasopimuksista vastaa Oulun Energian turvehankinnasta vastaava tytäryhtiö Turveruukki Oy.

Hyödyt vuokraajalle

Suon vuokraaja saa monipuolista hyötyä alueen vuokraamisesta turvetuotantoon. Vuokrasopimuksesta kertyvät tulot ovat säännöllisiä ja pitkäaikaisia: tuotantovuokra maksetaan vuosittain tuotetun turvemäärän perusteella. Alussa suoritetaan varausmaksu kertaluontoisena sopimuksenteon jälkeen. Vuokraajalle ei synny mitään kuluja suon käyttöönottovaiheessa tai myöhemmin tuotantovaiheessa turvetuotannon suunnittelusta ja tuotannon aloituksesta.

Turveruukki rakentaa suon vuokraajan alueelle tarvittavat tiet ja ylläpitää niitä turvetuotantoon liittyvän käytön ajan.

Turveruukki osallistuu alueiden turvetuotannon jälkeisen käytön suunnitteluun, mikä otetaan huomioon toiminnan alusta lähtien. Entisen turvetuotantosuon jälkikäytössä on lukuisia vaihtoehtoja, esimerkiksi metsänkasvatus, maanviljely tai virkistyskäyttö. Tuotannon päätyttyä suon vuokraajalle jäävät käyttöön valmiit tiet ja ojastot.