BioKymppi Oy, Kitee

Biokaasusta Farmivirtaa

BioKymppi Oy toimii Kiteellä Pohjois-Karjalassa. Energiantuotannon raaka-aineina käytetään kotitalousten ja kaupan biojätteitä, elintarviketeollisuuden jätteitä ja tähteitä sekä karjan lantaa ja jäte- ja rasvalietteitä. Biokaasulaitos käsittelee 15 000 - 19 000 tonnia jätettä vuodessa. Paikallisten yrittäjien ja toimijoiden omistama laitos tuottaa 100 prosenttisesti kotimaista, uusiutuvaa energiaa biojätteistä ja -lietteistä.

BioKympin biokaasusta tuotetaan Farmivirtaa vuosittain noin 1 400 000 kWh, joka vastaa jopa 70 sähkölämmitteisen omakotitalon tai yli 500 kaukolämmitteisen kerrostalokolmion vuotuista sähkönkulutusta. Laitos lisää paikallisesti sähkön toimitusvarmuutta ja pienentää riippuvuutta tuontienergiasta. Lisäksi laitoksen kaikki raaka-aineet tulevat Suomesta, mädätysjäännös ja tuotettu energia hyödynnetään Suomessa ja laitos työllistää suomalaisia.

Vastuullisesti tuotettua energiaa

Biokaasutusprosessissa hapettomissa olosuhteissa syntyy mikrobitoiminnan tuloksena biokaasua. Biokaasu on hyvin palava kaasuseos, joka sisältää pääosin metaania ja hiilidioksidia. Lisäksi BioKymppi hyödyntää alueella ennen toimineen, nyt jo maisemoidun kaatopaikan tuottaman kaatopaikkakaasun energiantuotantoonsa. Näin kaatopaikkakaasun sisältämä metaani ei pääse vapautumaan ilmakehään, vaan se poltetaan energiantuotannossa hiilidioksidiksi.

BioKymppi tuottaa biokaasusta sekä sähköä että lämpöä. Tuotettu energia menee kokonaisuudessaan hyötykäyttöön. BioKymppi on sähkön ja lämmön suhteen energiaomavarainen. Ylimääräinen lämpö syötetään Kiteen kaukolämpöverkkoon ja ylimääräinen sähkö myydään Farmivirtana.

Jätteestä peltojen lannoitteiksi

BioKymppi edistää toiminnallaan sekä paikallista ja hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa että kestävää ravinnetaloutta kierrättämällä jätteiden sisältämät ravinteet maatalouden käyttöön. Laitoksesta poistuva mädätysjäännös on erinomainen maanparannusaine ja lannoite maanviljelyyn.

Kaikki BioKympin tuottama mädätysjäännös hyödynnetään maatalouden lannoitteina, minkä ansiosta jopa 1 500 peltohehtaarille ei tarvitse levittää teollisesti tuotettuja ja päästöjä aiheuttavia ostolannoitteita. Mädätysjäännös on myös turvallinen lannoite, sillä laitokseen syötettävien jätteiden sisältämät taudinaiheuttajat ja haitalliset mikrobit tuhotaan korkean lämpötilan avulla.

BioKympin laitoksella on kaksi erillistä jätteidenkäsittely linjaa. Tämän ansiosta ensimmäiseltä linjalta saadaan luomuhyväksyttyä maanparannusainetta. Jätevesi- ja rasvalietteitä ei saa sekoittaa luomulinjalle menevien jätteiden kanssa, joten ne kulkevat prosessin läpi toista linjaa pitkin.

Sijainti kartalla

Tee sähkösopimus   Laske sähkötarjous   Tutustu hinnastoon