Energiayrittäjyys

Sähkön ja lämmön tuotantomme energialähteistä yli 90 prosenttia tulee sadan kilometrin säteeltä Oulusta. Saamme lähienergian alueelta valtaosan tarvitsemastamme puusta ja turpeesta.

Lähienergian tuottaminen työllistää Oulua ympäröivässä maakunnassa ympärivuotisiksi työpaikoiksi muutettuna noin 1 500 ihmistä ja tuo lähes 50 miljoonan euron tulot. Haluaistko sinä olla yksi heistä?

Metsänomistajille

Puu on merkittävä energianlähde Toppilan voimalaitoksella. Ostamme energiapuuta Oulun Energian polttoainehankinnasta vastaavan tytäryhtiön Turveruukki Oy:n kautta.

Suonomistajille

Olemme kiinnostuneita vuokraamaan turvealueita, joissa turvetta on riittävän paksusti, alue on riittävän iso, alueen sijainti on sopiva ja alue ei ole luonnontilainen suo.

Turveurakoitsijoille

Sopimusurakoitsijamme hoitavat turvetuotantoa kokonaisurakoinnissa, tuotantoalueiden kunnostustöissä sekä lastaus- ja kuljetustehtävissä.