Ympäristötililtä potkua uusille hankkeille ja innovaatioille


Ympäristötilin varoilla tuemme erilaisia kestävää kehitystä edistäviä hankkeita. Seuraavaa läpimurtoa haemme ideakilpailu Virta Challengen avulla.

Kaikki alkoi Tuulin päivänä helmikuussa 2009. Oulun Sähkönmyynnille syntyivät vihreät tuotteet – Vihreävirta ja Tuulivirta. Nimensä mukaisesti tuulivirta on tuulella tuotettua energiaa ja vihreää virtaa tehdään Merikosken voimalaitoksessa ja Toppilan laitoksissa puuta polttamalla.

Vihreävirta tuli myyntiin 0,15 snt/kWh arvokkaampana kuin niin sanottu perussähkö ja tuulivirralla vastaava lisä oli 0,30 snt/kWh. Näistä lisistä kerääntyvät rahat Sähkönmyynti tilittää suoraan erilliselle Ympäristötilille. Eikä siinä vielä kaikki: Oulun Energia päätti tuplata tilille kertyvät varat, eli kun asiakkailta tulee euro tilille, niin Oulun Energia laittaa myös euron peliin.

Vihreät tuotteet saavat tuulta alleen

Vihreiden tuotteiden myynti lähti melko rivakasti käyntiin ja jo runsaan vuoden kuluttua tilin saldo näytti sataatuhatta euroa. Miljoonan euron rajapyykin ohitimme jo vuosia sitten. Erityisesti yritysten panos tilin kartuttamisessa on ollut merkittävä.

Tarkoituksemme ei kuitenkaan ollut kartuttaa tiliä vaan päinvastoin sijoittaa rahat ympäristöä ja kestävää kehitystä tukeviin hankkeisiin – koulutukseen, tutkimustoimintaan, selvityksiin, uusiin innovaatioihin ja mahdollisiin investointeihin.

Tiliä hallinnoimaan perustimme erillisen Ympäristöraadin, johon kuuluu neljä jäsentä Oulun Energia -konsernista ja kolme ulkopuolista asiantuntijaa, jotka tuovat vahvan näkemyksen sekä kuluttaja- että yrityselämästä sekä korkeakoulumaailmasta. Itse olen ollut raadin jäsen sen perustamisesta saakka ja viimeiset neljä vuotta olen myös toiminut sen puheenjohtajana.

Ympäristötilin varoista on moneksi

Tähän päivään mennessä Ympäristötililtä on myönnetty rahaa erilaisiin hankkeisiin yhteensä noin puoli miljoonaa euroa. Rahoilla on valmistunut muun muassa kaksi tasokasta tohtorin väitöstä, useampi diplomi- ja pro gradu -lopputyö, unohtamatta myöskään hyviä AMK-tuotoksia.

Ympäristötilin varoilla on järjestetty Oulun keskiasteen kouluille energiatehokkuuskilpailu ja kehitetty bioenergiaa Ruskon mikroturbiinilaitoksessa. Tilin varoilla on lisäksi rahoitettu tehokkaan, uudella tekniikalla toteutetun laitoksen rakentamista Liminkaan lehmänlannan hyötykäyttöä varten ja myös aurinkovoiman edistäminen on ollut vahvasti esillä. Mielenkiintoisia ovat myös uudet mopon ja polkupyörän välimaastoon sijoittuvat sähköllä toimivat kulkuneuvot - tuleeko niistä perheen kakkosautojen korvaajia?

Tohtori Antonio Calon tutkimus kysyntäjoustosta ja sen mahdollisuuksista Oulun Energian verkolle ja laajemmin koko sähköjärjestelmälle on erittäin ajankohtainen. Energiantuotantoon tulee koko ajan lisää tuuli- ja aurinkoenergiaa. Energian kysynnän ja tuotannon pitää olla koko ajan tasapainossa. Tuuli- ja aurinkotuotanto eivät jousta kulutuksen mukaan, joten joustoa pitää hakea asiakkaan puolelta.

Toisena esimerkkinä nostaisin esiin Piia Juntusen AMK-lopputyön, jossa Juntunen selvitti kerros- ja rivitalojen mahdollisuutta kierrättää jätteensä paremmin. Työ antoi taloyhtiöille myös selkeät ohjeet siitä, miten kierrättäminen ja lajittelu pitää järjestää.

 Aurinkovoimasta liiketoimintaa

Vuonna 2013 aurinkovoiman hyötykäyttö starttasi kunnolla. Olimme tutkineet Saksan, Tanskan ja Ruotsin markkinoita, joissa aurinkoa hyödynnettiin jo vahvasti. Teimme myös suppean asiakaskyselyn Suomessa. Tiettyä epävarmuutta ilmassa kuitenkin oli – onko aurinkovoimasta liiketoiminnaksi?

Raati päätti rahoittaa, tietenkin Oulun Energian hallituksen hyväksymänä, vuoden kestävää pilottia 50 000 eurolla. Rahoituspäätös sai laajaa valtakunnallista huomiota ja pilottiin oli valtava tunku. Useamman karsinnan ja haastattelujen jälkeen pilottiin valittiin 16 omakotitaloa, pohjoisin Rovaniemeltä ja eteläisin Tampereelta.

Pilotin jatkokehitystyönä syntyi sitten Farmivirta, joka palkittiin Suomessa vuonna 2014 vuoden ilmastotekona ja jonka malli on noteerattu myös vahvasti EU:n sisällä toimintamalleja kehitettäessä.

Tulokset näyttivät erinomaisilta, ja päätimme käynnistää liiketoiminnan jo kesken pilotin. Syntyi Suomen ensimmäinen ja suurin aurinkovoimalaitos Kalevan painotalon katolle Graniittitielle. Kalevan voimalaa pidetään aurinkovoiman kaupallisen toiminnan käynnistäjänä Suomessa, ja voimala saikin laajaa huomiota aina Australiassa saakka.

Uusia haasteita

Tämän vuoden ykköskohde on Virta Challenge. Korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatulla kilpailulla haemme yksinkertaisesti läpimurtoa, uutta innovaatiota uusiutuvan energian sektorilta. Palkinto on peräti 30 000 euroa, joten tämä kannattaa ottaa tosissaan. On ollut hienoa saada työskennellä raadin osaavien ja ammattitaitoisten ihmisten sekä kaikkien muiden työkavereiden kanssa, jotka ovat edesauttaneet näiden asioiden onnistumisessa. Työ on kuitenkin edelleen kesken. Virta Challenge esittää haasteen – vastaa siihen!