OptiWatin avulla lattialämmityskustannukset kuriin


Lattialämmitys lisää talvella kotien asumismukavuutta, mutta se voi osoittautua todelliseksi energiasyöpöksi. Lattialämmityksestä saa tehot irti esimerkiksi seuraavia vinkkejä noudattamalla.

Älä peitä lattiaa lämmitystä eristävillä materiaaleilla

Yksi yleinen virhe on se, että lattiapinnoille asetetaan esimerkiksi isoja mattoja tai kalusteita, jotka eristävät lattialämmityksestä vapautuvaa lämpöä.

Muista säätää lattialämmityksen termostaatteja

Lattialämmityksen säädöt jäävät usein pitkäksi aikaa samaan asentoon, koska termostaatit ovat erikseen säädettäviä ja niiden hallinta on käytännössä hankalaa. Jos esimerkiksi kylpyhuoneen lattialämmitystä säädetään lämpimämmälle, saattaa säätö unohtua helposti pidemmäksi aikaa.

Liitä lattialämmitys osaksi talon älykästä lämmityksenohjausta

Energiatehokkuuden ja hallittavuuden kannalta parasta olisi, että sekä patterit että lattialämmitys ovat hallittavissa keskitetysti yhdestä paikasta. OptiWatin etuna on juuri keskitetty etähallinta, joka kokoaa kaikki erilliset lämmityslaitteet yhteen – oli talossa sitten patterit, lattialämmitys tai vaikkapa ilmalämpöpumppu.

Kun liität sähköisen lattialämmityksen OptiWatin avulla osaksi muuta lämmitysjärjestelmää, voit

  • säätää huoneiden lämpötilat ilman, että sinun tarvitsee säätää termostaatteja edestakaisin
  • välttää lattialämmityksen ylilämmittämistä, jonka myötä säästät rahaa
  • ohjata varaavan lattialämmityksen tai käyttöveden lämmityksen sellaiseen vuorokaudenaikaan, jolloin sähkön hinta on halvimmillaan. Esimerkiksi jos käytössäsi on pörssisähkö tai yösähkö
  • tarkkailla kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen, lämpötilaa ja ilmankosteutta ja tarvittaessa päivittää lämpöasetuksia
  • laatia helposti lämmityksen viikko-ohjelman kullekin huoneelle
  • hallita lämmitystä etänä ja asettaa hälytysrajat esimerkiksi lämpötilalle, jolloin saat ilmoituksen, jos olosuhteet poikkeavat ja
  • nauttia paremmasta asuinmukavuudesta, kun sisälämpötilat ovat aina sopivat.

OptiWatti

Sähkölämmityksen ohjauksessa puhutaan usein hitaista ja nopeista lämmityslaitteista. Hitailla lämmityslaitteilla viitataan muun muassa varaavan lattialämmityksen kaltaisiin järjestelmiin, jotka reagoivat hitaasti lämpötilanvaihteluihin tai niiden säätöön. Nopeat lämmityslaitteet, kuten sähköpatterit, taas reagoivat nopeasti.

Sähkölämmityksen säätämisessä ongelmaksi muodostuukin usein juuri hitaiden ja nopeiden lämmityslaitteiden yhteispeli. Kun lämmityslaitteet reagoivat muutoksiin eri tahtiin, on lämmitysjärjestelmän hallinta vaikeaa ja energiaa menee helposti hukkaan epätasaisen lämmityksen takia. Nopeat ulkolämpötilan muutokset tuovat myös haasteita, koska lattialämmitys reagoi hitaasti.

Älykkäät lämmityksenohjausratkaisut, kuten OptiWatti, osaavat hyödyntää kulloiseenkin tilanteeseen sopivia lämmittimiä, ennakoida ulkolämpötilan ja sähkön hinnan muutokset ja oppia huoneen lämpökäyttäytymisen.

Jos esimerkiksi tietyn huoneen tai tilan lämpötilaa pitää nostaa mahdollisimman nopeasti, tällöin on usein kannattavampaa nostaa sähköpattereiden, ei lattialämmityksen lämmitystehoa. OptiWatti myös mittaa huoneen lämpötilan ilmasta, ei lattialaatasta. Kun huoneen todellinen lämpötila on otettu huomioon ohjauksessa, estetään ylilämmittäminen kokonaan.

Oppivan ja ennakoivan säädön avulla OptiWatti ajoittaa lämmityksen siten, että haluttu lämpötila saadaan aikaiseksi haluttuna aikana. Järjestelmä oppii nopeasti, kuinka kauan kunkin huoneen lämpötilan nostaminen kestää ja huomioi lämmityksen ajoituksessa myös ulkolämpötilan, sääennusteen ja kyseisen päivän sähkön tuntihinnan, jos käytössä on pörssisähkö. Järjestelmän avulla myös yösähköllä toimiva lämmitys voidaan säätää päälle aamuyöstä koko yön sijaan.

Jos taas ilmalämpöpumppu on asetettu viilennykselle, lattialämmitys kytkeytyy automaattisesti pois viilennyksen ajaksi.

OptiWatti helpottaa sähkölämmittäjän elämää ja voi vähentää sähkölämmityskustannuksia jopa 40 %!

Tutustu OptiWattiin ja pyydä kartoitus kohteeseesi!

Kirjoitus on yhteistyökumppanimme OptiWatin tuottama.