Onko ostamasi vihreä sähkö todella tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä?


Vihreä sähkö on ympäristöystävällinen valinta. Miten voit parhaiten varmistua, että sähkönmyyjäsi toimittama sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä?

Vihreää sähköä käyttämällä yritysten on helppo pienentää omaa hiilijalanjälkeä ja viestiä asiakkaille yrityksen ympäristöarvoista. Kannattaa kuitenkin selvittää, onko sähkö todella niin vihreää kuin sähkönmyyjä lupaa: käytännössä kaikki suomalaiset sähkönmyyjät myyvät ja markkinoivat vihreää, uusiutuvilla energialähteillä tuotettua energiaa. Markkinoinnissa vedotaan vahvasti ympäristöystävällisyyteen, yhteiskuntavastuuseen ja kestävään kehitykseen.

Mikä on uusiutuvaa ja vihreää energiantuotantoa?

Uusiutuvaa energiantuotantoa on kaikki, mikä ei aiheuta vahinkoa ympäristölle saastuttamalla tai edistämällä ilmastonmuutosta. Se ei myöskään kuluta rajallisia energiavarantojamme liikaa. Tärkeää on myös, että emme aiheuta vahinkoa tuleville lapsillemme ja lapsenlapsillemme.

Vihreää sähköä tuotetaan tuuli- ja vesivoimalla ja biopolttoaineita hyödyntämällä, kuten esimerkiksi metsien harvennushaketta ja metsäteollisuuden puujätettä polttamalla. Energianlähteistä parhaimman eli aurinkovoiman hyötykäyttö on voimakkaassa kasvussa, sillä se on kannattava ja energiatehokas valinta. Uusiutumattomia energianlähteitä ovat muun muassa kivihiili ja öljy. Yli kaksi kolmasosaa ilmastopäästöistä syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Sähkön alkuperän varmentaminen

Vihreän sähkön sertifioinnilla pyritään edistämään uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Vain sertifioitua sähköä käyttämällä voi varmistua käyttämänsä sähkön alkuperästä. Niin yrityksillä kuin kuluttajillakin on oikeus päättää, millä tavoin tuotettua sähköä he haluavat käyttää.

Miten sähkön sertifiointi siis toimii? Sähköntuottaja ja -myyjä ilmoittaa kantaverkkoyhtiö Fingridille uusiutuvilla energianlähteillä tuottamansa energian määrän. Sähkönmyyjä saa vastaavan määrän sähkön alkuperätakuita eli sertifikaatteja, jotka ovat todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Myyjän on varmennettava sähkön alkuperä ja uusiutuvien energianlähteiden osuus, jos hän muussa liiketoiminnassaan ilmoittaa tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä. Lisäksi lain mukaan sähkönmyyjän on ilmoitettava myymänsä sähkön kokonaisjakauma eli energialähdejakauma asiakkailleen kerran vuodessa.

Ympäristömerkki kertoo vastuullisesta valinnasta

Voit valita lähes kaikista sähkötuotteistamme vastuullisesti puulla, vedellä, tuulella tai auringolla tuotettua sähköä. Riskinhallinta- ja laaduntarkkailuorganisaatio DNV GL on varmentanut Oulun Energian uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun ja hankitun vihreän sähkön mittaus-, laskenta- ja seurantamenettelyt, joten asiakas voi olla varma ostamansa sähkön alkuperästä. Kun yritykset ostavat meiltä vihreää sähköä, he saavat käyttöönsä ympäristömerkin, joka kertoo vastuullisesta ja ympäristöystävällisestä valinnasta. Asiakkaanamme voit valita, kuinka suuri osuus yrityksesi sähköstä on ympäristöystävällistä vihreää sähköä.

Vihreä sähkö

Tutustu vihreään sähkösopimukseemme yrityksille

Etusivulle