Matti Lehto

Matti Lehto vastaa ammattitaitoisen tiiminsä kanssa sähkönjakelun käytöstä ja kunnossapidosta. Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen ja varautuminen häiriötilanteisiin kuuluu tiimin ydintehtäviin. Vapaa-ajalla hän rauhoittuu metsätöiden parissa ja liikkumalla luonnossa.

Kirjoittajan blogit

Sähköverkko suojaan monin keinoin


Maassamme tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan ja kehitetään sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:llä on yli 4000 kilometriä sähköjohtoja eri jännitetasoissa, 400 voltin pienjännitteestä aina 110 kilovoltin suurjännitteeseen.

Maakaapelointi ja sen vaikutukset siirtohintoihin ovat olleet paljon esillä. Maakaapelointi parantaa vikasietoisuutta myrskyjen ja lumen aiheuttamissa uhissa, mutta esimerkiksi kaivureiden aiheuttamia vikoja se ei estä. Talvella pitkän kaapeliosuuden vianhaku on erittäin hidasta ja...