130 vuotta edelläkävijyyttä

Oulun Energia on kulkenut pitkän matkan tähän päivään. Arkisen aherruksen keskellä on välillä hyvä pysähtyä ja miettiä, mitä kaikkea on saavutettu ja mihin suuntaamme seuraavaksi.

Kaikki alkoi katulampuista

Tarinamme alkoi, kun ensimmäiset sähköiset katulamput sytytettiin Oulussa vuonna 1889. On hyvä muistuttaa, että vain kymmenen vuotta aiemmin onnistuttiin valmistamaan ensimmäinen toimiva hehkulamppu Thomas Alva Edisonin toimesta. Oulu oli viides kaupunki Euroopassa, jossa sähkölamput otettiin käyttöön. 130 vuotta sitten, 8. joulukuuta vuonna 1889, Ouluun syttyivät ensimmäiset sähköiset katuvalot Kiikelin höyrykoneen 36 hevosvoimalla. Voi vain ihmetellä, miten lähellä napapiiriä sijaitseva Oulun kaupunki sai niin modernin idean.

Toinen suuri luku tarinassamme on Merikosken vesivoimalaitos. Merikosken voimalaitoksen ja patojen rakentaminen vuolaaseen Oulujokeen oli sen aikaisilla työvälineillä valtava ponnistus, jota valmista työtä katsoessa on nyt hankala hahmottaa. Hanketta suunniteltiin lähes 25 vuotta, ja viimein 1. elokuuta vuonna 1939 kaupunginvaltuusto teki päätöksen voimalaitoksen rakentamisesta. Voimalaitoksella on ollut merkittävä vaikutus yhteiskunnan huoltovarmuuden turvaamisessa.

Kaukolämpöä Oulussa jo 50 vuotta

Kolmas virstanpylväs oli, kun toimme kaukolämmön Ouluun vuonna 1969. Kaupungin ilmanlaatu oli silloin huono öljy- ja puulämmitteisen asuintalokannan vuoksi. Kaukolämpölaitoksesta savut tulivat puhdistettuna yhdestä korkeasta piipusta ja ilmanlaatu parani merkittävästi kaukolämpöverkoston kasvun myötä. Alkuvaiheessa kaukolämpöverkko oli vain kilometrin mittainen, mutta nyt runkoverkolla on mittaa jo huimat 837 kilometriä kattaen noin 25 km x 25 km alueen. Eteenpäin on siis menty.

Läpi 130-vuotisen historiamme olemme osaltamme turvanneet yhteiskuntamme energian saannin. Näin olemme tarjonneet turvallisen rakennusalustan ihmisten ja yritysten toimintojen kehittämiseen rakentamalla ja investoimalla ennakoivasti sekä innovoivasti uuteen. Sama ennakkoluulottomuus ja uuteen suuntaava henki vallitsee meillä Oulun Energiassa edelleen.

Uskallus toimia ensimmäisten joukossa

Olemme ensimmäisten joukossa tarjonneet 2010-luvun alkupuolella aurinkovoimalaitoksia niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Aurinkoliiketoimintaa aloittaessamme halusimme varmistaa omatoimisilla kenttäkokeilla aurinkosähköjärjestelmien toimivuuden Hangosta aina Lappiin asti. Iloksemme tutkimustyömme kautta saimme todeta, että sähkön tuottavuudessa ei ollut suuria eroja eri leveysasteilla. Tähän päivään mennessä olemme toimittaneet suuria aurinkovoimaloita yli 300 kohteeseen ympäri Suomen ja meistä on tullut Suomessa yksi johtavista isojen aurinkovoimaloiden toimittajista.

Yksi ylpeydenaiheistamme, sähkötuote Farmivirta, valittiin Vuoden ilmastoteoksi 2014. Farmivirta on todellista lähienergiaa suomalaisilta pientuottajilta suoraan kuluttajille, jossa ostaja saa valita sähkönsä tuottajan. Oulun Energia operaattorina mahdollistaa yksityishenkilöille tällaisen toiminnan. Se on pioneerityötä lähienergian puolesta, ja toimii esimerkkinä uskalluksesta ja rajojen rikkomisesta meillä Oulun Energialla.

Kiertotalouden keskiössä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Sama halu uudistua on taustalla myös uudessa kiertotalouden liiketoiminnallisessa tukijalassa. Oulun Energia investoi parhaillaan Kiertokaari Oy:n Ruskon jätekeskuksen alueelle tulevaan huipputeknologian lajittelulaitokseen, jossa Pohjois-Suomesta tulevaa kaupan ja teollisuuden jätettä tullaan lajittelemaan kiertotalouden käyttöön. Kierrätyskelpoisten materiaalien lisäksi lajittelusta tulee laadukasta kierrätyspolttoainetta Oulun Energian uutta ja nyt rakennusvaiheessa olevaa Laanilan biovoimalaitosta varten. Jäljelle jäävästä ja kierrätykseen kelpaamattomasta energiajakeesta saadaan polttokelpoista jätettä Laanilan ekovoimalaitoksen käyttöön. Tämä kokonaisuus auttaa viemään meidät kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Olemme ylpeitä siitä, että Ouluun on syntymässä kiertotalouden ja energiantuotannon keskittymä, josta voi ottaa mallia koko maailmassa. Tämä alkoi investoinnilla ekovoimalaitokseen vuonna 2012 ja kokonaisuus täydentyy jätteiden lajittelulaitoksen ja biovoimalaitoksen myötä. Tätä synergiaa täydentää parhaillaan käynnissä oleva yhteistyökumppanin kanssa tehtävä selvitys, jonka tavoitteena on lajitella ekovoimalaitoksella koko Pohjois-Suomen kotitalouksien yhdyskuntajätteestä (ns. muovipussitavarasta) kierrätysmateriaalit ja biojäte talteen ennen jätteen energiahyödyntämistä. Biojätteestä tuotetaan biokaasua puhtaaksi liikennepolttoaineeksi.

Osana hiilineutraalisuuspolkuamme haluamme lisätä myös maakuntamme metsien kasvua. Se on myös kiertotalouteen liittyvää toimintaamme, kun valmistamme energiantuotannosta syntyvästä biotuhkasta metsälannoitetta.  Tarjoammekin metsänomistajille veloituksetta biotuhkalannoitteet metsän kasvun lisääjäksi. Biotuhkalla lannoittamalla metsän kasvu jopa kolminkertaistuu ja samassa suhteessa lisääntyy myös metsän hiilinielu.

Vakaa pohja rohkaisee yrittämään uutta

Olemme luoneet 130 vuoden toimintamme aikana vakaan liiketoiminnallisen pohjan, josta on hyvä ponnistaa uuteen. Olemme myös pysyneet mukana kehityksessä yli vuosisadan ajan – uskallus uudistua on yksi ydinarvoistamme.

Tutustu tarinaamme