Korvaukset sähkökatkoista

Voit saada sähkökatkosta korvausta, jos sähköntoimituksessa on virhe tai sähkökatko on pitkä.

Jos sähköntoimituksessa on virhe, sinulla on oikeus hinnanalennukseen, joka on vähintään 4 % käyttöpaikkasi arvioidusta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Yli 12 tuntia kestäneestä keskeytyksestä maksamme automaattisesti lakisääteisen vakiokorvauksen ilman erillistä hakemusta.

Korvaushakemus

Täytä korvaushakemuslomake huolellisesti ja mahdollisimman pian (maks. 2-3 kuukautta) vahingon havaitsemisesta.