Käyttöehdot

Tervetuloa Oulun Energia -konsernin www-sivustolle. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin ryhdyt käyttämään sivustoa.

Oulun Energia -konsernin verkkopalvelujen yleiset käyttöehdot

Avaamalla tämän Oulun Energia -konsernin ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhdessä ´Oulun Energia´) omistaman www-sivuston (myöhemmin sivusto) käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttöön ei ole oikeutta, mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan.

Sivustolla voi lisäksi olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jotka palvelun käyttäjän on hyväksyttävä ja joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja ainoastaan toissijaisesti.

Aineettomat oikeudet

Sivuston omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Oulun Energialle tai kolmannelle osapuolelle. Sivuston sisältämä aineisto, kuten tekstit, tuotemerkit, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirrokset, logot, ikonit, videot, äänitteet ja ohjelmistot ovat Oulun Energian, sen osakkuus- ja yhteisyritysten, lisenssinantajien tai yhteistyökumppanien omaisuutta. Kaikki oikeudet sivuston sisältämään aineistoon pidätetään, ellei toisin mainita.

Sivuston katselu tietokoneella tai muulla soveltuvalla laitteella, tallentaminen tietokoneelle tai tulostaminen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten on sallittua. Sivustoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkisessa tiedonvälityksessä on sallittua, mutta tällöin on mainittava tiedon lähde.

Sivuston käyttö ja vastuunrajoitukset

Sivusto (mukaan lukien sivuilla olevat palvelut) toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisena kuin se on. Oulun Energialla on oikeus muuttaa milloin tahansa sivuston sisältöä, toimintaa, näitä käyttöehtoja, saatavuutta taikka muita sen ominaisuuksia.

Oulun Energia ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sivuston mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai sivuston sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oulun Energia ei myöskään vastaa sivuston soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sivustolla esitettyjä tietoja ei voida pitää Oulun Energiaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Oulun Energia ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, eikä mistään niiden sivujen sisällöstä tai niistä palveluista, joihin sivustosta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin palvelun omistajan toimesta.

Käyttäjän antamat tiedot

Sivustoa käyttäen tehdyn viestin perille saapuminen on asiakkaan vastuulla. Oulun Energia ei vastaa sivuston kautta välitettyjen viestien eheydestä eikä muuttumattomuudesta. Käyttäjä vastaa sitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Sivuston käyttäjän on myös kohtuullisin keinoin varmistuttava siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia, haittaohjelmia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Oulun Energialla on maksuton ja rajoitukseton oikeus käsitellä, kopioida, julkistaa, jaella ja poistaa käyttäjän sivuston kautta antamaa tietoa joko sellaisenaan tai liitettynä muuhun aineistoon, ja näin käyttää sitä mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin Suomen lain pakottavien säännösten asettamissa rajoissa.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Luottamuksellista tietoa sisältävien viestien lähettäminen Oulun Energialle suojaamattoman sähköpostiyhteyden välityksellä tapahtuu asiakkaan vastuulla. Oulun Energialla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Oulun Energia ei vastaa salaamattomassa sähköpostiyhteydessä lähetettyjen tietojen paljastumisesta julkisessa verkossa eikä tästä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Oulun Energia ei vastaa myöskään mahdollisten teknisten häiriöiden kuten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai muiden tietoturvariskien tai -loukkausten aiheuttamista palvelukatkoksista tai vahingoista. Oulun Energia ei siten takaa, että sivusto ja niillä olevat palvelut olisivat jatkuvasti tai keskeytyksettä käytettävissä.

Henkilötiedot

Oulun Energia noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet ovat saatavilla sivustolla. Jokaisella on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot henkilötietolain mukaisesti.

Asiointia koskevien tietojen kerääminen (evästeet, cookies)

Oulunenergia.fi -verkkosivustolla käytetään evästeitä (cookies) ja muita niihin rinnastettavia tunnistustapoja kävijöiden asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden seuraamiseksi ja parantamiseksi sekä tilastointia ja tutkimusta varten. Kerätyistä tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Tällöin sivusto ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käytön sallien.

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

Oulunenergia.fi -verkkosivustolla käytettävien evästeiden lisäksi käytämme evästeitä mainonnan tarkempaan kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Evästeiden perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille selaimille, joiden käyttäjiä mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan hyödyntää myös sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kysymykset ja huomautukset

Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset sekä palaute sivustosta pyydetään ystävällisesti lähettämään Energiatilillä olevan palautelomakkeen kautta.