Oulun Energian ympäristötilillä rahoitetaan kestävää kehitystä

Energiayhtiöiden vastuu ympäristöstä kasvaa.

TEKSTI: Antti Leikas KUVAT: Kati Leinonen

Energiayhtiön rooli ympäristön vastuunkantajana koostuu tänä päivänä monesta tekijästä. Se näkyy yhtä lailla energian tuotantotapojen valinnassa kuin siinä, millaisia tekoja yhtiö tekee ympäristön yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Teknologia ja erityisesti digitalisaatio ovat avanneet kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia ekologisiin ja ympäristöä säästäviin ratkaisuihin.

Kestävää kehitystä tukevaan ideointiin voi osallistua kuka tahansa, ja Oulun Energian ympäristötilin avulla parhaista ideoista tulee totta.

Ympäristötilille karttuu varoja Oulun Energian Vihreävirta- ja Tuulivirta-asiakkaiden sähkölaskuun sisältyvästä ympäristöosuudesta sekä Oulun Energian maksamasta tuplauksesta – jokaista ympäristötilille kertyvää euroa kohden yhtiö maksaa sinne toisen. Kertyvä rahasumma on vuositasolla merkittävä. Mihin nämä rahat sitten käytetään?

Ympäristöraati ohjaa varojen käyttöä

Pohjoista voimaa -ympäristöraati on Oulun Energian asiantuntijoista ja asiakkaiden edustajista koottu toimielin, jonka päätehtävänä on ohjata ympäristötilin käyttöä. Raati arvioi kaikki sille tulleet kehitysideat ja laatii vuosittain ehdotukset Oulun Energian hallitukselle tilin varojen käytöstä.

Tarja Väyrynen on ympäristöraadin tuore jäsenRaadin tuore jäsen, Oulun Energian laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen on uudesta tehtävästään innoissaan.

”Raadin saamat kehitysideat voivat olla konkreettisia tutkimus- tai investointihankkeita, energiasäästövinkkejä tai jopa aloitteita uudesta tuotteesta. Kaikenlaiset ideat otetaan mielihyvin vastaan ja ne arvioidaan monelta eri kannalta”, Väyrynen sanoo. ”Kalabiologin koulutustaustani tekee minusta raadissa vesipuolen asiantuntijan, ja pyrin tietenkin siinä roolissa keskittymään veden laatuun ja kalastoon liittyviin kehitysideoihin.”

Mikä sitten lopulta ratkaisee, saako idea rahoitusta ympäristötililtä?

”Joka hankkeessa on monta eri tulokulmaa. Tekninen toteutettavuus on tietenkin tärkeä. Parhaat ideat toteutetaan – vuositasolla tämä tarkoittaa keskimäärin 3-10 toteutettua hanketta”, kertoo Oulun Energian myyntijohtaja ja ympäristöraadin puheenjohtaja Seppo Tuomi.

Ideoita ympäristötilin varojen käyttöön voi jättää ympäristöraadille osoitteessa oulunenergia.fi/ymparistotili.

Onnistunut pilottihanke

Yksi tärkeimmistä ympäristötilin rahoittamista hankkeista on aurinkoenergian tuottamisen pilottihanke, joka pantiin vireille vuonna 2013. Hankkeeseen varattiin rahaa 50 000 euroa ja tarkoituksena oli haastaa mukaan eri puolilta Suomea omakotitalon omistajia, jotka ovat kiinnostuneita tuottamaan omaa käyttösähköään aurinkopaneeleilla. Paneelien asennuskustannuksista kolmasosa maksettiin ympäristötililtä.

Pilottihankkeeseen tuli yli sata hakemusta ympäri Suomen ja mukaan valittiin 16 omakotitaloa Rovaniemeltä, Kuusamosta, Tampereelta, Keminmaalta, Kempeleestä ja Oulun seudulta.

”Hanke onnistui hienosti ja nykyisin aurinkopaneelit ovat osa Oulun Energian laajaa tuoteperhettä”, kertoo Seppo Tuomi.