Kesä – lyhyt mutta kiireinen

Suomen kesä on tunnetusti lyhyt. Sen verran kesällä on kuitenkin mittaa, että Oulun Energia ehtii sen aikana suorittaa ison määrän kaukolämpö- ja sähköverkkoon liittyviä töitä. Niiden keskittymiselle kesäaikaan on monia syitä.

Teksti Kari Arokylä | Kuva Mikko Walamies

”Roudatonta maata on keskimäärin mukavampi kaivaa kuin routaista”, kiteyttää Oulun Energian lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila. Pelkästä roudattomuudesta tai mukavuudesta ei silti ole kysymys. Alatulkkila muistuttaa, että rakennus- tai korjaustyöt vaativat usein keskeytyksiä lämmönjakeluun. Kylmään vuodenaikaan niitä ei mielellään tehdä – ymmärrettävästi syistä.

Alatulkkila ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n (OESJ) verkostopäällikkö Markku Kallunki lisäävät vielä, että kesällä kaivutöiden tekeminen on myös halvempaa ja jäljestä tulee siistimpi kuin talvisaikaan.

Paljon kaukolämpötöitä

Kaukolämpötöistä noin 80 prosenttia tehdään Kimmo Alatulkkilan mukaan kesän tai ainakin roudattoman maan aikana. ”Tämän vuoden aikana Oulun Energia käyttää kaukolämmön saneeraus- ja uudisrakentamiseen noin 5,8 miljoonaa euroa. Töiden tavoitteena on taata häiriötön lämmönjakelu ja ulottaa kaukolämpö myös uusille alueille”, hän kertoo.

Isoimmat kohteet liittyvät valtatie 4:n remonttiin sekä Oulunlahden liikennepaikan rakentamiseen. Molempien vuoksi kaukolämpölinjoja on siirrettävä. Kesällä alkaa myös uuden biovoimalaitoksen rakentaminen ja jo nyt on tehtävä töitä, joilla valmistellaan laitoksen liitttämistä aikanaan kaukolämpöverkkoon.

Kaukolämmön saneerauskohteista merkittävin työmaa on Syynimaalla. ”Siellä uusimme halkaisijaltaan 40 senttimetrisen betoniputken, joka on rakennettu jo vuonna 1973. Tämän kimpussa olemme tehneet töitä jo talvellakin. Muita merkittäviä saneerauskohteita meillä on kymmenkunta”, laskeskelee johtaja Alatulkkila. Kokonaan uusia kaukolämpölinjoja Oulun Energia rakentaa tänä kesänä muun muassa Pateniemenrantaan, Hiukkavaaraan ja Oulunsalonrantaan.

Ilmajohdon tilalle kaapelia

”Kesä on kiireisintä rakennusaikaa myös sähköverkkojen osalta, vaikka yritämmekin tasoittaa työmääriä”, toteaa puolestaan OESJ:n verkostopäällikkö Markku Kallunki.

Sähköverkkojen saralla kesän suurin savotta sijoittuu Hannuksen ja Kotajärven välille. Huonokuntoinen ilmajohto puretaan ja sen tilalle OESJ rakentaa säävarman maakaapelin. Mittaa kaapelille kertyy parikymmentä kilometriä. Saneeraus käsittää niin keskijännite- kuin pienjänniteverkkoa ja pitää sisällään myös 15 muuntamoa.

Kaiken kaikkiaan OESJ ehtii vuoden aikana upottaa maahan noin 35-40 kilometriä keskijännitekaapelia ja 100 kilometriä pienjännitekaapelia – joko kokonaan uutta verkko rakentamalla tai vanhoja ilmajohtoja korvaamalla. Myös verkon kauko-ohjattavuutta lisätään, mikä nopeuttaa vikojen rajausta ja sähköjen palautusta. Yhtiön jakeluverkkoonsa tekemät investoinnit ovat tätä nykyä vuositasolla noin 7,5 miljoonaa euroa.

”Nyt kesällä teemme uutta tai saneeraamme vanhaa verkkoa myös muun muassa Pateniemenrannassa, Hiukkavaarassa, Pakkahuoneenkadulla, Pyykösjärvellä sekä Kaukovainiolla”, luettelee Kallunki.

Lisäksi OESJ investoi siirtoverkon ja sähköasemien saneerauksiin tänä vuonna lähes kaksi miljoonaa euroa. Hankkeet käsittävät muun muassa päämuuntajahuollon, Vanhatullin sähköaseman saneerauksen, tulevan biovoimalaitoksen siirtoverkon muutosten suunnittelun ja lisääntyneen loistehon kompensointitarpeen edellyttämät investoinnit. Kaikkien investointien ensisijainen tavoite on ylläpitää ja parantaa entisestään sähkönjakelun luotettavuutta. 

Ehkä näkyvin hanke on uuden puistomuuntamon rakentaminen Oulun ydinkeskustassa sijaitsevaan Mannerheimin puistoon. Se korvaa purettavassa Käpälänkulman kiinteistössä sijainneen muuntamon. ”Keskeisen paikkansa vuoksi puistomuuntamosta tehdään erityisen näyttävä”, lupaa verkostopäällikkö Kallunki.