Biovoimalaitoksen pystytys alkaa

Perustusten tekeminen vauhtiin jo ennen juhannusta.

Teksti Kari Arokylä | Kuva Kati Leinonen

Projektijohtaja Jukka Salovaara Oulun Energiasta heijastaa seinälle yhtiön uuden biovoimalaitoksen piirustuksia. Hän tökkää kepillä yhteen pisteeseen: tästä uuden voimalaitoksen pystyttäminen alkaa. ”Töihin päästään käsiksi jo ennen juhannusta, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan”, hän kertoo.

Voimalaitoksen tekeminen alkaa useiden rakennusten – kattila- ja turbiinirakennuksen, puhdistuslaitoksen, piipun, hissitornin ja eräiden apurakennusten – perustusten tekemisellä. Tältä osin valmista pitäisi Salovaaran mukaan tulla tämän vuoden loppuun mennessä.

”Vielä ei kuitenkaan juuri päästä maanpinnan yläpuolelle. Syksyn aikana hissitorni tosin nousee 54 metrin korkeuteen”, hän sanoo. Näkyviin muut rakennukset alkavat kohota ensi vuoden alusta lähtien.

Toki jo tähän mennessä Laanilan teollisuusalueella – voimalaitoksen sijaintipaikalla – on tehty erilaisia valmisteluja kuten tietöitä ja liikennejärjestelyjä. Lisäksi on rakennettu vesi- ja viemäriliittymiä. Koko rakennusalue on kesäkuun alussa myös ympäröity turvallisuussyistä 1,3 kilometriä pitkällä aidalla.

Voimalaitoksen suunnittelu etenee

Voimalaitosprojekti etenee paitsi rakennuspaikalla myös useissa toimistoissa, sillä laitoksen laitteiden ja rakenteiden suunnittelu käy tällä hetkellä kiivaimmillaan. Työtä tekevät päälaitteiden toimittajiksi valitut yritykset sekä sähköistyksen, putkistojen ja rakenteiden suunnittelijat.

”Jokainen voimalaitos on uniikki yksilö. Isot päälaitteet kuten kattila, turbiini, savukaasujen puhdistusjärjestelmä ja kiinteän polttoaineen vastaanottolaitos eivät suinkaan ole mitään hyllystä otettavaa tavaraa, vaan ne täytyy suunnitella juuri meidän laitoksemme tarpeita vastaaviksi”, selittää projektijohtaja Salovaara. Esimerkiksi laitokseen tuleva savukaasujen puhdistusjärjestelmä pitää sisällään niin sanotusti kaikki herkut.

Tänä kesänä biovoimalaitoksen työmaalla urakoi muutamia kymmeniä ihmisiä. Kiivaimman rakentamisen aikaan vuoden 2019 lopulla ja seuraavan vuoden alussa töitä paiskii 400-500 henkeä. Laitoksen on määrä olla valmis vuoden 2020 marraskuussa. Investointina se on noin 200 miljoonan euron suuruinen.

Suunnittelupäällikkö hakee epätarkkuuksia

Suunnittelupäälliköksi voimalaitosprojektiin on pestattu Eero Koskinen, joka on vuodesta 1973 lähtien ollut pystyttämässä pariakymmentä laitosta niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

”Tehtäväni on seurata suunnittelun etenemistä ja pyrkiä havaitsemaan sellaiset virheet, epätarkkuudet ja ristiriitaisuudet, joiden korjaaminen jälkikäteen on työlästä ja kallista”, hän kuvailee.

Voimalaitosrakentamisen veteraani arvioi biovoimalaitoksen rakentamisen olevan suuri, mutta teknisesti varsin perinteinen projekti. Siinä ei ole samalla tavalla uutta ja poikkeavaa kuin oli samalla alueella sijaitsevan, jätteistä energiaa jalostavan ekovoimalaitoksen pystyttämisessä.

Biovoimalaitos perustuu Koskisen mukaan koeteltuun ja laajasti käytössä olevaan tekniikkaan – toki parhaaseen mahdolliseen sellaiseen. ”Vaikka laitoksen tekniikka onkin tuttu, ei tarkkaavaisuus saa yhtään herpaantua. Tätä ei voi ottaa löysin rantein”, hän korostaa.

Suunnittelupäällikkö Koskinen tietää jo etukäteen, että haasteita tässäkin projektissa tulee vielä eteen. Yhden hän osaa ennakoida jo nyt. ”Rakentaminen täytyy tehdä aika pienellä alueella. Kyllä siinä saa tarkkana olla”, hän pohtii.