Yhteistyö yrittäjien kanssa ykkösasia Ouluun palaavalle Laajalalle

Lähes yhdeksän vuotta valtiovarainministeriön ylijohtajana toiminut Päivi Laajala vastaa napakasti, millä mielin hän palaa Ouluun. ”Iloisena ja innostuneena.”

TEKSTI: Antti Leikas KUVAT: Seppo Kolehmainen

Haastattelua tehdessä muuttokiireet painavat jo päälle, mutta Päivi Laajala ehtii silti arvioida, mitkä asiat työllistävät uutta kaupunginjohtajaa eniten.

”Tulevaisuuden kunta on erilainen kuin nyt. Maakuntauudistus muuttaa kunnan asemaa radikaalisti.”

Huhtikuun alussa työnsä aloittava Päivi Laajala toimi Oulun apulaiskaupunginjohtajana viime vuosikymmenen puolivälissä. Noista ajoista kaupungin väkiluku on lähes kaksinkertaistunut – kasvu on ollut lähes käsittämättömän nopeaa. Vaikka iso osa kasvusta selittyy kuntaliitoksilla, uuden johtajan haasteita se ei vähennä, pikemminkin päinvastoin.

”Kuntaliitosten lisäksi kaupunkia on muokannut suuri elinkeinorakenteen muutos. Mutta jo nyt on nähty, että Oulu pystyy uudistumaan. Täällä on totuttu tarttumaan haasteisiin ja tekemään päätöksiä vaikeissakin tilanteissa”, Laajala arvioi.

Yrittäjät huomion keskipisteessä

Laajala nostaa yritystoiminnan ja kaupungin elinvoimaisuuden ykkösasiakseen kaupungin ylimpänä päättäjänä.

”Yrittäjien kanssa on tehtävä näkyvää ja hyvää yhteistyötä ja saatava näin työllisyys kasvuun. Tällä hetkellä kaupungin verotulot eivät kasva, joten tarvitsemme lisää elinvoimaa yrityksille ja kaupungille”, Päivi Laajala painottaa. ”Kaupungin taloutta ei voi hoitaa velkamäärää kasvattamalla, vaan sen kasvu on hyvä saada pysähtymään ja pienenemään.”

Samat ongelmat koskettavat kaikkia Suomen kuntia, ja ratkaisuja on löydettävä seuraavalla valtuustokaudella.

”Oulussa on moni asia hyvässä kunnossa. Oikeaa tahtotilaa ja rakentavaa politiikkaa tarvitaan jatkossakin, jotta käynnistynyt hyvä kehitys pidetään yllä”, Laajala tiivistää.

Oman energiayhtiön merkitys

”Energiamarkkinat ovat nykyään globaalit”, uusi kaupunginjohtaja muistuttaa. ”Se tekee kaupungin omasta energiayhtiöstä entistäkin tärkeämmän.”

Laajalan mukaan energiantuotanto on monen asian summa, ja esimerkiksi tuotantotavoista päätettäessä täytyy nähdä metsä puilta.

”Kestävä kehitys on tietenkin se kattoteema, jonka alla toimitaan. Ympäristövaikutusten ja taloudellisen tehokkuuden nähdään joskus olevan ristiriidassa keskenään, mutta mielestäni eri energiamuotojen tasapuolinen kehittäminen johtaa oikeaa suuntaan. Ja tietenkin on myös otettava huomioon imagokysymykset – ne asiat joihin kuluttajat kiinnittävät huomiota.”

Uusia energiamuotoja

Oululaisen energiantuotannon tukipilari on Merikosken voimalaitos, joka on jauhanut sähköä kaupunkiin jo 1940-luvun lopulta lähtien. Ympäristöystävällinen vesivoima, jota syntyy kaupungin sydämessä, on tärkeä asia myös uudelle kaupunginjohtajalle. Vaikka voimalan osuus vain kymmenesosa Oulun Energian vuotuisesta sähkönhankinnasta, sen henkinen merkitys on selvästi suurempi. Ja henkinen asenne vaikuttaa myös siihen, millaisilla teknologioilla energiaa tulevaisuudessa tuotetaan. Laajala muistuttaa, että Suomessa on oltu edelläkävijöitä myös uusien energiamuotojen kehittämisessä.

”Laadukas tutkimus tällä alalla rakentaa energiansaannin tulevaisuutta. Mutta tämä on kansallinen kysymys, joka vaatii omat panostuksensa.”

Oulun luonto vetää

Innokkaaksi hyötyliikkujaksi tunnustautuva Päivi Laajala arvostaa Oulussa luonnon läheisyyttä.

”Pääkaupunkiseudulla hiihtäminen ja yleensä ulkoliikunta vaativat aikamoista ajallista panostusta. Oulussa kaikki on lähellä.”

Myös hyvä kirjasto ja monipuolinen teatteri saavat Laajalalta kiitosta. Oulun seudulla asuvien sukulaisten ja ystävien ansiosta kaupunki ei ole jäänyt pääkaupunkivuosinakaan vieraaksi, joten tänne on helppo palata.