turveruukki

Turveruukki

Turveruukki Oy tuottaa energiaturvetta, bioenergiaa sekä kasvu- ja kuiviketurvetta. Toimitamme valtaosan Oulun Energian energiantuotannon tarvitsemasta energiaturpeesta ja -puusta.

Toimistomme sijaitsee Toppilan voimalaitoksella. Kun saavut voimalaitosalueelle ota yhteyttä yhteyshenkilöösi.

Vuosikertomus

Vuosi 2016 oli Oulun Energia -konsernille suotuisa niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Yhtiö otti askelia kohti hiilineutraalia energiantuotantoa ja kehitti edelleen niin uusia palveluliiketoimintoja kuin toimintansa perustana olevaa sähkön- ja lämmöntuotantoa. Lisäksi Oulun Energia jatkoi suurten investointien suunnittelua. Konsernin liikevaihdoksi kirjattiin 288,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 39,8 miljoonaa euroa.