Toimitusjohtajan katsaus: Kahdeksan poimintaa vuodelta 2013

Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juhani Järvelä nostaa esille tärkeimmät tapahtumat, päätökset ja ilmiöt viime vuodelta.

1 Päättyneen vuoden lopulla toteutimme ison organisaatiouudistuksen. Pidän tätä yhtenä merkittävimmistä muutoksista Oulun Energia -konsernissa kuluvan vuosituhannen puolella. Uusi organisaatiomme auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, kehittämään tuotteitamme ja toimintaamme sekä varautumaan vuoden 2015 alussa tapahtuvaan liikelaitososuuden yhtiöittämiseen.

Samaan johtamiskokonaisuuteen kuuluvat toiminnot laitettiin nyt yhteen ja yhteisen johdon alle. Remontti on onnistunut hyvin. Monille meidän ihmisistämme uudistus merkitsi isoja muutoksia vanhaan ja totuttuun verrattuna, mutta silti siihen ollaan laajalti tyytyväisiä.

2 Oulun Energia -konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2013 hieman ja oli noin 238,7 miljoonaa euroa. Edellisvuonna vastaava luku oli 233,4 miljoonaa euroa. Viime vuosi oli Laanilan ekovoimalaitoksen ensimmäinen täysi toimintavuosi, mikä pääosin selittää liikevaihdon kasvun.

Liiketuloksemme sen sijaan heikkeni hieman. Konsernin liiketulos vuonna 2013 oli 37,4 miljoonaa, kun se vuonna 2012 oli 38,7 miljoonaa euroa. Kannattavuuden heikentyminen johtui pääosin Oulun Energia -liikelaitoksen liiketoiminnallisista haasteista kuten vallitsevasta alhaisesta sähkön markkinahinnasta ja tuotantokustannusten kasvusta.

Vuosi 2013 oli myös edellistä vuotta huomattavasti lämpimämpi ja kuivempi, mikä vaikutti kaukolämmön kysyntään ja Merikosken voimalaitoksen tuotantoon.

3 Viime vuonna hyväksytyn kuntalain muutoksen myötä sinetöityi, että Oulun Energia -liikelaitos yhtiöitetään. Oulun Energia -konsernin emoyhteisönä toimiva liikelaitos muuttuu osakeyhtiöksi vuoden 2015 ensimmäisenä päivänä. Yhtiöittämisen taustalla on se, että Oulun Energian kaltaiset kunnalliset liikelaitokset eivät Euroopan komission mukaan ole EU-sääntöjen mukaisia kilpailuneutraliteetin osalta.

Uskon että osakeyhtiömuoto selkeyttää entisestään konsernimme toimintaa ja johtamista. Asiakkaillemme tämä tietää yhä tehokkaammin tuotettuja ja parempia palveluja.

4 Teimme merkittävän kaupan, kun hankimme omistukseemme lisää vesivoimaa. Muodostimme yhdessä Oulun Seudun Sähkön ja Porin Energian kanssa uuden Voimapato Oy:n, joka puolestaan osti Pato Oy:ltä kolme Kymijoessa sijaitsevaa vesivoimalaitosta. Teholtaan ne ovat yhteensä samaa luokkaa kuin omistamamme Merikosken voimalaitos.

Näin suurta määrää vesivoimakapasiteettia on nykyisin vaikea hankkia Suomesta. Olenkin kauppaan hyvin tyytyväinen. Se toteuttaa erinomaisesti strategiaamme, jonka mukaan pyrimme lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

5 Työturvallisuus kehittyi Oulun Energia -konsernissa edelleen parempaan suuntaan. Olemme tehneet turvallisuuden eteen järjestelmällisesti töitä jo vuosien ajan ja tulosta on tullut. Silti meidän täytyy pystyä vielä parempaan. Tavoitteemme on, että vuonna 2015 Oulun Energia on oman alansa turvallisin yritys Suomessa.

Tilastot osoittavat, että työturvallisuutemme on kohentunut. Vuonna 2010 tapaturmataajuutemme LTA1-luku (yli yhden päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä tehtyä miljoonaa työtuntia kohti) oli 47. Tapaturmataajuus on merkittävästi laskenut ja vuonna 2013 se oli enää 11,9.

Tämä on melkoisen hieno suoritus – varsinkin kun muistaa, että esimerkiksi Oulun Energia Urakoinnista oli vuoden aikana useaan kertaan iso ryhmä asentajiamme auttamassa muita sähköyhtiöitä myrskytuhojen korjauksessa. Se onnistui työskentelemään hyvin vaarallisissa olosuhteissa ilman ensimmäistäkään tapaturmaa.

6 Viime vuonna kotimainen lähienergia menetti kilpailukykynsä maailmalta tuodulle kivihiilelle. Kummallista tässä on varsinkin se, että turpeen ja puun kilpailukykyä nakersivat kotimaiset poliittiset päätökset. Turveveroa korotettiin ja metsähakkeen tukea alennettiin. Tämä yhdessä kivihiilen hinnan laskun kanssa johti siihen, että hiilestä tuli esimerkiksi lauhdesähkössä merkittävästi lähienergiaa edullisempi polttoaine.

Käytännössä tämä tarkoitti, että kivihiilen käyttämisestä tuli kilpailuetu. Suomalaisetkin kivihiiltä polttavat lauhdevoimalaitokset tekivät sähköä täydellä teholla, kun taas meidän omistamamme ja pääosin turpeen ja puun polttoon tarkoitettu Toppilan voimalaitos ei lauhdesähköä juuri tuottanut.

Kaikesta huolimatta Toppila käytti puuenergiaa ensimmäistä kertaa vuoden aikana yhden terawattitunnin (TWh). Tämä on todella paljon uusiutuvaa energiaa, sillä siitä saadaan kaukolämpö 50 000 ja käyttösähkö 110 000 asiakkaalle.

7 Toppilan voimalaitoksen korvausinvestoinnin esisuunnittelua toteutettiin vuoden 2013 aikana. Voimalaitoksen ykkösyksikkö on tulossa elinkaarensa päähän. Yksikkö on korvattava uudella niin, että se on käytössä lämmityskaudella 2019–2020. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakentamispäätös on tehtävä vuoden 2016 aikana.

Ennen päätöksen tekemistä on selvitettävä uuden voimalaitoksen sijainti, käytettävä polttoaine, sivutuotteiden mahdollisuudet ja monet muut seikat. Kysymys on erittäin merkittävästä ja pitkälle tulevaisuuteen suuntaavasta investoinnista, joka on suuruudeltaan 250–300 miljoonaa euron luokkaa.

Suunnittelua vaikeuttaa pitkäjänteisen energiastrategian puuttuminen Suomesta. Joudumme hyvin epäselvistä lähtökohdista pohtimaan, millainen ja mitä polttoainetta käyttävä laitos kannattaa rakentaa seuraavaksi neljäksikymmeneksi vuodeksi.

8 Uusien liiketoimintojemme kehittäminen pääsi päättyneen vuoden aikana hyvään vauhtiin. Haemme uutta kasvua tuotteista ja palveluista, jotka perustuvat lähienergiaan, uusiutuvaan energiaan tai hajautettuun energian tuotantoon. Pyrimme myös luomaan uusia palvelukokonaisuuksia, jotka auttavat koteja, yrityksiä ja koko yhteiskuntaa hallitsemaan älykkäästi energian käyttöään.

Näihin liittyen Oulun Energialla on meneillään useita projekteja, joissa on meidän lisäksemme mukana yhteistyökumppaneitamme. Uskallan sanoa, että olemme energiayhtiöiden etujoukoissa kehittämässä uutta.

*

Kiitän Oulun Energia -konsernin asiakkaita lämpimästi luottamuksesta tuotteitamme ja palvelujamme kohtaan. Henkilökunnallemme, kumppaneillemme ja omistajillemme esitän kiitokseni mutkattomasti sujuneesta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan