Sähkön markkinahinta pysyi edelleen alhaisena

Sähkön markkinahinta oli vuonna 2013 edelleen varsin alhainen, vaikka keskimääräinen aluehinta Suomessa kohosikin noin 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoteen 2011 verrattuna hinta oli kuitenkin selvästi matalampi. Hintatason maltillisuuteen vaikuttivat muun muassa sähkönkulutusta leikannut talouden alavire, lämmin sää, kivihiilen jo kaksi vuotta jatkunut halpeneminen sekä päästöoikeuksien hinnan pysyminen matalana.

Suomen aluehinta viime vuonna oli keskimäärin 4,1 senttiä kilowattitunnilta, mikä on reilut 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Aluehinta Suomessa oli useiden edellisvuosien tapaan ajoittain selvästi korkeampi kuin pohjoismaisten markkinoiden systeemihinta.

Syynä tähän oli muun muassa Norjan ja Ruotsin runsas vesivoiman tuotanto, jonka tuontia Suomeen siirtoyhteyksien kapasiteettirajoitukset edelleen vaikeuttivat. Lisäksi Suomen aluehintaa nosti kapasiteettimaksujen vaikutus sähköntuontiin Venäjältä.

Kulutus väheni hieman

Sähkönkulutus Suomessa oli vuonna 2013 kaikkiaan 83,9 terawattituntia, missä pudotusta edellisvuoteen verrattuna oli 1,5 prosenttia. Teollisuuden sähkönkulutus tosin lisääntyi viime vuonna prosentin verran, mutta muu kulutus väheni lähinnä tavallista lämpimämmän sään takia 3,5 prosenttia.

Kaukolämmön myynti Suomessa oli viime vuonna 31,6 terawattituntia. Myynti laski vuoteen 2012 verrattuna yli seitsemän prosenttia johtuen edellistä vuotta lämpimämmästä säästä. Kaukolämmön verollinen keskihinta, sisältäen energia- ja tehomaksun, oli Suomessa 7,4 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta nousi noin 8,7 prosenttia edellisestä vuodesta verojen – kuten turpeen ja maakaasun valmisteverojen – korotusten vuoksi.

Sähkön Spot-hinta 2013 €/MWh

Suomen aluehinta viime vuonna oli keskimäärin 4,1 senttiä kilowattitunnilta. Systeemihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli ajoittain selvästi matalampi kuin aluehinta Suomessa.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan