Organisaatiouudistus parantaa palvelua ja tehostaa toimintaa

Oulun Energia -konserni uudisti organisaationsa perusteellisesti vuoden 2013 marraskuun alussa. Kyseessä oli yksi merkittävimmistä muutoksista konsernissa tämän vuosituhannen puolella. Organisaatiopäivitys tuo mukanaan useita etuja: asiakkaat saavat parempia tuotteita ja palveluja, sisäiset synergiaedut tulevat tarkemmin hyödynnetyiksi ja johtaminen tehostuu. Lisäksi uudistus auttaa varautumaan ensi vuoden alussa tapahtuvaan Oulun Energian yhtiöittämiseen.

Uuden organisaation rakentamista ohjasi kaksi periaatetta: Ensiksikin konsernin eri osien välistä yhteistyötä haluttiin sujuvoittaa kaatamalla sisäisiä raja-aitoja. Toiseksi samaan kokonaisuuteen kuuluvat toiminnot pyrittiin kokoamaan yhteen ja yhteisen johdon alle.

Johtamisen kannalta on tärkeää, että aikaisempaa ketterämmin toimiva organisaatio sujuvoittaa ja nopeuttaa päätöksentekoa. Vielä olennaisempaa kuitenkin on, että nyt Oulun Energia pystyy tarjoamaan entistä enemmän hyötyä asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Esimerkiksi kaikki suoraan asiakkaita koskevat toiminnot on pakattu tiiviisti yhteen. Tämän ansiosta asiakkaat saavat kaikki palvelunsa yhdestä ja samasta pisteestä. Myös uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen nopeutuu.

Sisäisten raja-aitojen kaataminen ja konsernin eri osien yhteistyön tiivistäminen on tärkeää myös Oulun Energian toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Kaikissa organisaatioissa on piilevää synergiapotentiaalia, joka täytyy saada käyttöön. Yksi organisaatiouudistuksen keskeisistä tavoitteista onkin piiloon jääneen suorituskyvyn nostaminen esille.

Oulun Energian organisaatiokaavio

Oulun Energia -konsernin organisaatiokaavio

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan