Useita isoja kehitysaskelia vuonna 2013

Oulun Energia -konserni tähtää Suomen ykköseksi

Oulun Energia -konserni jatkoi toimintansa pitkäjänteistä kehittämistä vuoden 2013 aikana. Se haluaa olla Suomen paras energiayhtiö vertaistensa joukossa – ykkönen niin asiakkaiden, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden kuin omistajienkin näkökulmasta.

Konserni otti viime vuonna useita merkittäviä askelia eteenpäin: se muun muassa toteutti ison organisaatiouudistuksen, aloitti suuren voimalaitosinvestoinnin valmistelun ja hankki omistukseensa lisää vesivoimaa.

Organisaatiouudistus sujuvoittaa ja tehostaa Oulun Energian työskentelyä ja auttaa tarjoamaan entistä parempia tuotteita ja palveluja. Suunnitteilla oleva voimalaitos korvaa elinkaarensa loppua lähestyvän Toppilan voimalaitoksen ykkösyksikön. Rakentamispäätös 250–300 miljoonan euron suuruisesta investoinnista tehdään vuonna 2016. Lisää vesivoimaa Oulun Energia hankki ostamalla kolme Kymijoessa sijaitsevaa voimalaitosta yhdessä kahden muun energiayhtiön kanssa.

Myös uusien tuotteiden kehittäminen eteni ripeästi. Oulun Energia -konserniin kuuluva Oulun Sähkönmyynti toi markkinoille kuluttajille tarkoitetun aurinkosähköratkaisun sekä pientuottajien uudistuvien energialähteiden avulla tekemän Farmivirta-sähkön.

Taloudellisesti Oulun Energia -konserni onnistui vuonna 2013 jokseenkin samalla tavalla kuin vuotta aiemminkin. Haastavat olosuhteet huomioiden suoritus oli kohtuullinen.

Konsernin liikevaihto kasvoi hieman ja oli 238,7 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna liikevaihdoksi kirjattiin 233,4 miljoonaa euroa. Liiketulos sen sijaan heikkeni lievästi ja asettui 37,4 miljoonaan; vuonna 2012 se oli 38,7 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvun selittää pääosin se, että viime vuosi oli Laanilan ekovoimalaitoksen ensimmäinen täysi toimintavuosi. Liiketulosta taas rasittivat ennen kaikkea Oulun Energia -liikelaitoksen liiketoiminnalliset haasteet. Sähkön markkinahinta oli alhaalla ja tuotantokustannukset kasvoivat. Lisäksi kuiva ja lämmin sää leikkasi kaukolämmön kysyntää sekä Merikosken voimalaitoksen sähköntuotantoa.

Vuoden 2015 alusta Oulun Energia -liikelaitos muuttuu osakeyhtiöksi. Liikelaitos on vastannut konsernissa energian tuotannosta ja toiminut konsernin emoyhteisönä. Oulun kaupunki omistaa tulevan Oulun Energia Oy:n kokonaan. Yhtiöittäminen selkeyttää toimintoja ja antaa Oulun Energialle mahdollisuudet parantaa entisestään edellytyksiään menestyä energia-alan kilpailussa.

Oulun Energia -konsernin keskeiset tunnusluvut*

  2012 2013
Liikevaihto (milj. euroa) 233,4 238,7
Liikevoitto (milj. euroa) 38,7 37,4
Investoinnit (milj. euroa) 51,4 48,8
Liikevaihto/henkilö (milj. euroa) 0,65 0,67
Liikevoitto/henkilö (milj. euroa) 0,11 0,11
Henkilöstömäärä 358 355

*Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy, Yli-Iin Sähkö Oy yhteensä. Sisäiset liiketoiminnot eliminoitu.

Asiakkaiden määrä

  2012 2013
Sähkönmyynti 138 850 140 500
Sähkönsiirto omassa verkossa 93 451 95 274
Kaukolämpö** 9 098 9 353
Höyry 3 3

**Oulun Energian ja Haukiputaan Energia Oy:n asiakkaat yhteensä

Liikevaihto* (M€)

Liikevoitto* (M€)

Investoinnit* (M€)

Henkilöstömäärä*

Myyntituottojen jakautuminen* (M€)

Liikevoiton jakautuminen* (M€)

*Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy, Yli-Iin Sähkö Oy yhteensä. Sisäiset liiketoiminnot eliminoitu.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan