Spot-sopimusten suosio kasvoi selvästi

Oulun Sähkönmyynnin asiakkaiden kiinnostus sähkön markkinahintoja nopeasti seuraavia sähkösopimuksia kohtaan kasvoi edelleen vuoden 2013 aikana. Suosiotaan lisäsivät varsinkin spot-sopimukset, joissa sähkön hinta reagoi kaikkein ripeimmin markkinoiden muutoksiin. Vuoden aikana nämä myös tarjosivat kaikkein edullisinta sähköä.

Yksityisasiakkaiden keskuudessa erityisen kiinnostuneita spot-sopimuksista ovat olleet paljon sähköä käyttävät eli käytännössä sähkölämmittäjät. Spot-hinnoittelu tarjoaa – mikäli markkinahinnat pysyvät alhaalla – mahdollisuuden varsin merkittäviin säästöihin. Toki riskinä on, että hinnat kääntyvätkin nousuun. Riskiä voi pienentää Oulun Sähkönmyynnin tarjoaman hintakaton avulla. Se varmistaa, ettei sähkön arvonlisäverollinen hinta nouse yli 8,6 sentin kilowattitunnilta.

Uusissa spot-sopimuksissa Oulun Sähkönmyynti ryhtyi laskuttamaan asiakasta tunnin tarkkuudella joulukuun 4. päivästä 2013 lähtien. Vuoden 2014 maaliskuun alussa kaikki spot-asiakkaat siirretään tuntikohtaisen hinnoittelun piiriin. Aiemmin hinta määräytyi kuukauden spot-hintojen keskiarvon mukaan. Tuntikohtainen laskutus on myös asiakkaiden edun mukainen.

Asiakkaat haluavat vaikuttaa laskun suuruuteen

Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia mahdollisuudesta vaikuttaa sähkölaskunsa suuruuteen. Tähän tarjoaa hyvän mahdollisuuden kolmen tekijän yhdistelmä: spot-hinnat, etäluettavien mittareiden myötä tullut tosiaikaisen sähkönkulutuksen mukainen laskutus sekä Energiatilin tarjoama mahdollisuus seurata omaa kulutustaan.

Neljännesvuosittain markkinahintojen vaihtelua seuraava kvartaalisopimus kasvatti myös suosiotaan viime vuonna – samoin kuin vuoden ja kahden vuoden määräaikaiset sopimukset. Määräaikaisessa sopimuksessa hinta pysyy sovitun ajan kiinteänä riippumatta markkinahintojen nousuista tai laskuista.

Silti toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus piti edelleen pintansa suosituimpana sopimusmallina kuluttajien keskuudessa. Näiden sopimusten hinnasta Oulun Sähkönmyynti antoi koko vuoden 2013 ajan viiden prosentin alennuksen, jonka se kolmen kesäkuukauden ajaksi vielä nosti seitsemään prosenttiin. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinta laskee edelleen vuoden 2014 maaliskuun alusta, kun Oulun Sähkönmyynti pudottaa niissä sähkön perushintaa seitsemällä prosentilla ja antaa siihen vielä viiden prosentin alennuksen.

Yritysasiakkaat suosivat edelleen Oulun Sähkönmyynnin määräaikaisia sopimuksia, jotka kiinnittävät sähkön hinnan tietylle tasolle sovituksi ajaksi eteenpäin. Yhä useampi yritys valitsi kuitenkin vuonna 2013 niin sanotun osaspotin eli osti osan sähköstään kiinteään hintaan ja osan spot-hintaan. Osaspot antaa mahdollisuuden hyötyä sähkön alhaisista spot-hinnoista, mutta rajoittaa mahdollisten hintapiikkien tuomaa riskiä.

Ainutlaatuinen Farmivirta-tuote

Oulun Sähkönmyynnin vihreiden tuotteiden – Tuulivirran ja Vihreävirran – kysynnässä ei yksityisasiakkaiden keskuudessa tapahtunut vuoden 2013 aikana suurempia muutoksia. Kuluttajien mahdollisuudet hankkia hajautetusti ja ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä monipuolistuivat kuitenkin, kun yhtiö toi markkinoille Farmivirta-tuotteensa.

Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimalaitoksissa käyttäen pelkästään uusiutuvia energialähteitä. Pientuottaja hinnoittelee tuottamansa sähkön itse. Oulun Sähkönmyynti puolestaan välittää sen asiakkaille. Farmivirta on ensimmäinen sähkösopimus Suomessa, joka mahdollistaa kuluttajille mikro- ja pientuotetun sähkön ostamisen.

Yritysasiakkaiden keskuudessa kiinnostus vihreää sähköä kohtaan taas kasvoi tasaisesti. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö tukee yritysten ympäristötyötä ja noudattaa niiden ympäristöstrategioiden vaatimuksia.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan