Olosuhteet heijastuivat sähkön ja lämmön tuotantoon

Ulkoiset olosuhteet vaikuttivat selvästi Oulun Energian tuotantotoimintaan vuoden 2013 aikana. Sää ja talouden heikko tila kutistivat sähkön ja lämmön kysyntää. Samalla sähkön hinta markkinoilla pysyi alhaisena. Lisäksi polttoaineiden hintasuhteet kehittyivät niin, että turve ja puu menettivät kilpailukykyään kivihiilelle lauhdesähkön tuotannossa.

Oulun Energia tuotti sähköä vuonna 2013 kaikkiaan 1 082 gigawattituntia. Luku on 0,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Toppilan voimalaitoksessa sähköä syntyi viime vuonna yhteensä 671 gigawattituntia, mikä on jokseenkin saman verran kuin edellisenäkin vuonna. Sähkön ja lämmön yhteistuotantona tästä tehtiin 551 ja lauhdetuotantona 121 gigawattituntia.

Vaikka Toppilassa tehtiin sähköä saman verran kuin vuotta aikaisemmin, näkyivät sähkön alhainen markkinahinta ja polttoaineiden hintasuhteiden muutokset loppuvuoden aikana lauhdesähkön tuotannon kutistumisena.

Sääolosuhteiden vaikutus puolestaan tuntui erityisen selvästi Merikosken vesivoimalaitoksen toiminnassa. Vähäisten sateiden vuoksi vesitilanne oli paljon heikompi kuin edellisenä vuonna, joten voimalaitoksen sähköntuotanto jäi 186 gigawattituntiin, mikä vastaa pitkän aikavälin keskiarvoa. Tuotanto jäi nyt yli kolmanneksen vuoden 2012 määrästä, joka tosin olikin ennätysmäisen suuri.

Oman tuotannon lisäksi Oulun Energia hankki sähköä eri tuottajayhtiöiden osakkaana. Osuudet tuottajayhtiöissä – Kemijoki Oy:ssä, Pohjolan Voimassa, EPV Energiassa, Innopower Oy:ssä ja Laanilan Voimassa – toivat Oulun Energialle nyt sähköä 210 gigawattituntia eli lähes kaksinkertaisen määrän edelliseen vuoteen verrattuna.

Lämmin sää vähensi lämmön tarvetta

Myös kaukolämpötoimintaan vuoden 2013 sääolosuhteet jättivät jälkensä. Vuosi oli varsin lämmin, mitä kuvaa hyvin se, että niin sanottu lämmitystarveluku oli 12,5 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Etenkin vuoden loppu oli poikkeuksellisen lauha. Joulukuun lämmitystarveluku oli peräti 35,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Kaiken kaikkiaan Oulun Energia hankki vuoden 2013 aikana lämpöä 1 604 gigawattituntia eli 7,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Toppilan voimalaitoksessa se tuotti lämpöä 1 465 gigawattituntia, mikä on lähes täsmälleen saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Lämmin sää näkyikin ennen kaikkea lämmön oston vähentymisenä. Oulun Energia osti nyt lämpöä 112 gigawattituntia eli 42,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myös lämpökeskusten käyttö oli huomattavasti aikaisempaa pienempää eikä huippukattiloita tarvittu lainkaan.

Omalta osaltaan lämpökeskusten käyttöä vähensi nyt ensimmäisen täyden vuoden toiminut Laanilan ekovoimalaitos. Sen savukaasu- ja arinajäähdytin tuotti kaukolämpöä noin 21 gigawattituntia. Höyryä teollisuuden käyttöön ja lauhdesähkön tuotantoa varten ekovoimalaitoksessa syntyi 372 gigawattituntia.

Kaiken kaikkiaan ekovoimalaitos ylitti monin tavoin odotukset. Se on toiminut luotettavasti ja häiriöittä. Valvova viranomainen myönsikin viime vuonna laitokselle luvan hyödyntää aikaisempaa suuremman määrän jätettä. Nyt se voi käyttää vuosittain 150 000 tonnia lähinnä kotitalouksista peräisin olevaa syntypaikkalajiteltua jätettä.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan