“Ennätys puun käytössä on seuraus lähienergiaan pohjaavasta strategiasta.”

Pertti Vanhala, liiketoiminta­johtaja, energian­tuotanto

Säästä ja talouden alavireestä haasteita energian tuotannolle

Poikkeuksellinen sää, polttoaineiden hintasuhteiden muutokset ja talouden alakulo tuntuivat Oulun Energian tuotannossa vuoden 2013 aikana.

Sähkön kysyntä pysyi maltillisena ja hinta matalana. Sähkön ja lämmön tuotantomäärät asettuivat samalle tasolle kuin vuotta aikaisemmin. Myönteinen yksityiskohta oli öljyn käytön historiallisen pieni osuus.

Oulun Energian suurimmat tuotantoyksiköt ovat Toppilan voimalaitos, Merikosken vesivoimalaitos ja Laanilan ekovoimalaitos.

Toppilan voimalaitos teki sähköä ja lämpöä vuoden 2013 aikana jokseenkin tarkalleen saman verran kuin vuotta aiemmin, mutta loppuvuotta kohti se vähensi selvästi erityisesti lauhdesähkön tuotantoa.

”Turpeella ja puulla valmistettu lauhdesähkömme menetti kilpailuasemaansa suhteessa kivihiilellä tuotettuun”, selittää Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala.

Ykkösyksikön korvaajaa suunnitellaan

Toppilan ykkösyksikkö lähestyy elinkaarensa loppua ja korvaavan voimalaitoksen suunnittelu on jo käynnissä. Vanhalan mukaan ykkösyksikön kunnossapito on jo varsin työlästä. Parikymmentä vuotta nuorempi kakkosyksikkö on sen sijaan vielä hyvässä kunnossa.

”Kakkosyksikköä varten rakennettiin viime vuonna uusi savupiippu. Uusi piippu tarvittiin, koska se kestää paremmin alhaisen lämpötilan märkiä savukaasuja. Niitä taas syntyy, koska savukaasulauhdutin ottaa kaasuissa olevan lämmön talteen”, hän selittää.

Merikosken vesivoimalaitoksen tuotantoa vähäiset sateet pudottivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.

”Nyt Merikoski teki sähköä kolmanneksen vähemmän. Toki täytyy muistaa, että vuonna 2012 Merikosken tuotanto oli runsaiden sateiden takia suurempi kuin kertaakaan aikaisemmin”, huomauttaa Pertti Vanhala.

Merikosken voimalaitoksen pienentyneen tuotannon vastapainoksi Oulun Energia sai edellisvuotta huomattavasti enemmän osuussähköä niistä tuottajayhtiöistä, joissa se on osakkaana. Osuussähkön määrä ylitti nyt jopa selvästi Merikosken tuotannon.

Laanilan ekovoimalaitokselle vuosi 2013 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi. Jätettä polttava laitos tuotti lämpöä, sähköä ja teollisuushöyryä. Se osoittautui niin luotettavaksi, että sai viranomaisilta luvan hyödyntää vuosittain entistä suuremman määrän jätettä.

Puuta enemmän kuin koskaan

Oulun Energia nosti vuonna 2013 puun käytön polttoaineena ennätysmäisen korkeaksi. Toppilan voimalaitos käytti puuta noin yhden terawattitunnin eli miljardin kilowattitunnin edestä. Puun kulutus Toppilassa nousi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 28 prosenttia.

Pertti Vanhalan mukaan ennätys puun käytössä on seuraus Oulun Energian lähienergiaan pohjaavasta strategiasta, joka tähtää lähienergian eli Oulua ympäröivästä maakunnasta saatavan turpeen ja puun laajaan hyödyntämiseen. Kysymys on yhteiskuntavastuusta, mutta myös kaupallisesti järkevästä toiminnasta.

”Tarkoituksemme on säilyttää puun osuus korkeana myös jatkossa”, hän huomauttaa.

Puun osuuden kasvusta huolimatta turve säilytti asemansa Oulun Energian eniten käyttämänä polttoaineena. Sitä jalostui sähköksi ja lämmöksi Toppilassa hieman vajaat 1,6 terawattituntia. Kolmanneksi tärkein polttoaine oli Laanilan ekovoimalaitoksen hyödyntämä jäte.

Oulun Energia saa suuren osan tarvitsemastaan turpeesta samaan konserniin kuuluvalta Turveruukki Oy:ltä. Pertti Vanhala toteaa Turveruukin tuotannon onnistuneen vuonna 2013 hyvin. Se sai turvetta talteen 2 350 000 kuutiometriä eli 93 prosenttia tavoitteeksi asetetusta määrästä. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotanto kasvoi lähes miljoonalla kuutiolla. Turvetuotannon onneksi koitui ennen kaikkea syyskuun poikkeuksellisen suotuisa sää.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan