“Tulevaisuuden menestyksen kannalta uusien energia­liiketoimintojen synnyttäminen on välttämätöntä.”

Juhani Järvelä, toimitus­johtaja

Uuden kehittämistä, vanhan vahvistamista

Oulun Energia -konserni hakee kasvua ja kehittää toimintaansa neljän kulmakiven varassa.

Se luo uusia tuotteita ja palveluja, kehittää kaikkia olemassa olevia liiketoimintojaan, tukeutuu lähienergiaan ja työskentelee yritysten välisen yhteistyön veturina. Oulun Energian päämääränä on olla Suomen paras energiayhtiö omassa sarjassaan.

Yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen Oulun Energia -konserni on asettanut uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen. Tulevaisuuden menestyksen kannalta uusien energialiiketoimintojen synnyttäminen on välttämätöntä.

Erityisen kiinnostuksen kohteeksi on Oulun Energiassa nostettu toimitusjohtaja Juhani Järvelän mukaan sellaiset tuotteet ja palvelut, jotka liittyvät joko hajautettuun energiantuotantoon tai energiankäytön hallintaan.

”Hajautetussa energiantuotannossa haluamme tarjota ratkaisuja, jotka pohjautuvat lähienergiaan ja uusiutuviin lähteisiin kuten puuhun, tuuleen, aurinkoon tai maalämpöön. Energiankäytön hallinnassa taas tähtäämme palvelukokonaisuuksiin, jotka auttavat yksityis- ja yritysasiakkaitamme hyödyntämään sähköä ja lämpöä mahdollisimman tehokkaasti ja säästäväisesti”, hän kertoo.

Esimerkkejä hajautetun energiantuotannon kehittämisestä ovat Oulun Sähkönmyynnin vetämä aurinkosähköhanke sekä yksityistuottajan Farmivirta-sähkötuote. Energiankäytön hallintaa Oulun Energia on tutkimassa muun muassa Hiukkavaaraan rakennettavan älykkään sähköverkon mallialueella. Lisäksi se on mukana kaukolämmön kulutuspiikkien leikkaamista koskevassa tutkimuksessa.

Nykyisissä liiketoiminnoissa paljon mahdollisuuksia

Myös olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen laadun ja kilpailukyvyn parantaminen on tärkeää. Toimitusjohtaja Järvelä korostaa, että Oulun Energia kasvattaa ja kehittää kaikkia nykyisiä liiketoimintojaan. Ne muodostavat tukevan pohjan menestykselle ja tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia toiminnan laajentamiselle ja uuden luomiselle.

”Laaja-alaisuutemme on meille suuri etu. Hallussamme on energia-alan koko arvoketju: polttoaineiden tuotanto ja hankinta, energian tuotanto, myynti ja jakelu sekä alaan liittyvä urakointi ja palvelutoiminta. Nämä tukevat toisiaan ja muodostavat vankan kokonaisuuden”, hän tähdentää.

Oulun Energian perustoiminnan kehittämiseen liittyy myös lähivuosien suurhanke – Toppilan voimalaitoksen vanhenevan ykkösyksikön korvaaminen uudella lämpöä ja sähköä tuottavalla laitoksella. Investoinnin suuruus on Juhani Järvelän mukaan 250–300 miljoonaa euroa. Hankkeen esisuunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Oulun Energian tärkeintä toiminta-aluetta on Oulu ja ympäröivä maakunta sekä Perämerenkaaren alue. Se osallistuu monella tavalla alueensa kehittämiseen ja on valmis toimimaan energiatoimialan elinkeinoveturina, joka kerää yrityksiä ja muita toimijoita yhteistyöhön.

Oman toiminta-alueen kehityksestä ja elinvoimasta Oulun Energia pitää huolta myös tukeutumalla tuotannossaan lähienergiaan – turpeeseen ja puuhun, jonka se saa käyttöönsä noin sadan kilometrin säteeltä Oulusta. Lähienergiasta syntyy huomattava määrä tuloja ja työpaikkoja Oulun talousalueelle. Siihen panostaminen parantaa myös huoltovarmuutta.

Investoinnit* (M€)

* Yhteenlasketut luvut sisäiset liiketoimet eliminoituna, luvut ovat tilintarkastamattomia
** ATK, osakkeet, CO2

Investointien määrä pysyi edelleen korkealla tasolla. Nyt se oli lähes 50 miljoonaa euroa.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan