Ympäristövaikutukset lukuina

Päästökauppajärjestelmän mukaiset CO2-yhteispäästöt (tonnia)

Päästökauppajärjestelmän mukaiset hiilidioksidipäästöt Oulun Energian tuotantolaitoksilta vuonna 2013 olivat yhteensä hieman runsaat 613 00 tonnia. Määrä oli edellisvuotta vähäisempi muun muassa kasvaneen puun käytön vuoksi

Päästöt ilmaan voimalaitoksilta

Toppilan voimalaitos, kokonaispäästöt (tonnia)

  Toppila 1 Toppila 2 Huippu­kattilat 1 & 2 Yhteensä
NOx, typen­oksidit (t) 376,66 244,46 - 621,12
SO2, rikki­dioksidi (t) 525,11 277,46 - 802,57
Hiukkaset (t) 21,75 17,02 - 38,77

Toppilan voimalaitoksen ominaispäästöt mg/m³ (n)

Päästörajat ilmoitettu sulkeissa

  Toppila 1 Toppila 2 Huippu­kattilat 1 & 2
NOx, typen­oksidit 294,9 (600) 100,3 (600) -
SO2, rikki­dioksidi 403,3 (570) 108,4 (500) -
Hiukkaset 15,8 (50) 3,3 (50) -

Toppilan voimalaitoksen ilmapäästöistä tarkkaillaan muun muassa typenoksideja, rikkidioksidia ja hiukkasia. Laitoksen kaikki päästöt olivat asetettujen päästörajojen alapuolella. Ominaispäästöt tarkoittavat vuoden aikana mitattujen tuntikeskiarvojen keskiarvoja. Huippukattiloita ei käytetty vuonna 2013 lainkaan.

Ekovoimalaitos, kokonaispäästöt (tonnia)

  Kokonais­päästöt tonnia
Hiukkaset 0,685
CO, häkä 17,5
HCl, vetykloridi 0,0541
HF, vetyfluoridi 0,00042
NOx, typen oksidit 118
SO2, rikkidioksidi 3,74
TOC, orgaanisen hiilen
kokonaismäärä
1,036

Ekovoimalaitos, ominaispäästöt (tonnia)

Päästörajat ilmoitettu sulkeissa

  Ominais­päästöt mg/m³ (n)
Hiukkaset 0,8   (10)
CO, häkä 19,6   (50)
HCl, vetykloridi 0,065   (10)
HF, vetyfluoridi 0,0002   (1)
NOx, typen oksidit 133,3   (200)
SO2, rikkidioksidi 3,8   (50)
TOC, orgaanisen hiilen
kokonaismäärä
1,1   (10)

Voimalaitosten tuhkat

Toppilan voimalaitos, tuhkamäärä (t) ja hyöty­käyttö­prosentti

Tuhka­määrät Toppila Tonnia Hyöyty­käyttö­prosentti
Lentotuhka 30086 20,1 %
Petihiekka 5636 100,0 %
Yhteensä 35723 32,7 %

Toppilan voimalaitoksen tuhkan hyötykäyttökohteita olivat maarakentaminen sekä rakeistus metsälannoitteeksi.

Ekovoimalaitos, tuhkamäärä (t) ja osuus poltetun jätteen määrästä (%)

Tuhkamäärät ekovoimalaitos Tonnia Poltetun jätteen määrästä
Kattila­tuhka* 2352 1,7 %
Savukaasun­puhdistus­tuote* 5544 4,0 %
Kuona 21995 15,8 %
Yhteensä 29891 21,4 %

* vaarallista jätettä, loppusijoitetaan vaarallisen jätteen kaatopaikalle

Ekovoimalaitos, tuhkan hyötykäyttö (t ja %)

Tuhka­määrät ekovoima­laitos Tonnia Koko tuhkan määrästä
Hyöty­käyttöön 18732 62,7 %
Kaato­paikalle 11159 8,0 %

Ekovoimalaitoksessa syntyi vuonna 2013 poltetun jätteen määrästä tuhkia 21,4 prosenttia (arinakuona, lentotuhka ja savukaasunpuhdistustuote yhteensä). Tuhkista hyötykäytettiin 63 prosenttia muun muassa suljettavien kaatopaikkojen rakenteissa. Energiaksi hyödynnettiin 139 600 tonnia jätettä. Tästä määrästä päätyi loppusijoitukseen vain 8 prosenttia.

Turvetuotannon päästöt

Turvetuotanto, päästöt vesistöön (t)

Turve­tuotannon päästöt vesistöön 2013 (tonnia)  
Kiintoaine (t) 430
Typpi (t) 60
Forfori (t) 2,8

Turveruukin turvetuotannosta aiheutuneet päästöt olivat vuonna lähes samat kuin vuonna 2012. Yhtiön päätoiminta-alueita ovat Siikajoki, Siuruanjoki, Iijoki ja Oulujoki

Päästöoikeuden hinta

Päästöoikeuden hintakehitys 2013 €/CO2-tonni

Hiilidioksidin päästöoikeuden hinta painui edelleen alemmas ja jäi keskimäärin 4,5 euroon tonnilta. Vielä edellisenä vuonna hinta vaihteli 6 ja 9 euron välillä.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan