Kalatalousvelvoitteiden hoito osa ympäristövastuuta

Merikosken voimalaitoksen kalatalousvelvoitteiden täyttäminen on yksi osa Oulun Energian ympäristöasioiden hoitamista. Vuoden 2013 aikana videoitiin kalatalousvelvoitteen vuosikiertoon liittyviä toimia kuten mädin hankintaa, kalojen kasvatusta ja istutusta sekä lohien nousua.

Vuonna 2013 Oulun Energia istutti merialueelle 26 200 merilohta ja 4 550 meritaimenta sekä sisävesiin 674 kiloa pyyntikokoista järvitaimenta. Lisäksi se istutti kirjolohia voimalaitoksen yläpuolisiin vesiin yhteensä 2 725 kiloa.

Kalatalousvelvoitteeseen kuuluva nahkiaisten ylisiirto ei viime vuonna onnistunut velvoitteessa määritellyllä tavalla, koska syksyn nahkiaissaaliit jäivät liian pieniksi. Velvoitteen mukainen siirtomäärä oli 50 000, mutta tästä toteutui 22 450 nahkiaisen siirto. Vuoden 2012 hyvän nahkiaissaaliin ylijäämän turvin on velvoite silti vain hieman alijäämäinen.

Merikosken voimalaitoksella haudottiin myös siian poikasia ja osa niistä jatkokasvatettiin luonnonravintolammikoissa kesän yli. Vaellussiikaistutukset olivat yhteensä noin 145 700 kappaletta. Syksyllä 2013 saatiin lypsettyä hyvin mätiä vuoden 2014 kasvatusta varten.

Kalatie kymmenen vuotta

Oululaisten keskuudessa tunnetuksi ja suosituksi maamerkiksi noussut Merikosken kalatie täytti kymmenen vuotta. Kalatie on näyttävä osa Oulun Energian kaloja koskevaa ympäristötyötä. Se on toiminut koko ajan pääosin hyvin. Kymmenen vuoden aikana tietä pitkin on noussut noin 3 000 lohta ja noin 750 taimenta.

Kalatien toimivuutta on tutkittu vuosien varrella yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa. Kehittämistä on edelleen tietä pitkin nousevien kalojen määrän lisäämisessä. Toivottavaa myös olisi, että lohet saataisiin nousemaan jokeen aikaisemmin ja hakeutumaan kalatielle ilman pitkää viivettä.

Lohikalojen nousu Merikosken kalatiessä

Kalatietä pitkin nousevien lohien määrä on vaihdellut melko voimakkaasti, kun taas taimenia on noussut melko tasaisesti vuodesta toiseen. Vuotta 2006 koskevat tiedot ovat puutteelliset.

Merikosken voimalaitoksen kalavelvoiteistutukset 2013

  Istutusmäärä
Lohi (merialueelle) 26 200 kpl
Meritaimen (merialueelle) 4 550 kpl
Järvitaimen (sisävesiin) 674 kg
Kirjolohi (voimalaitoksen yläpuolisiin vesiin) 2 725 kg
Vaellussiika (1-kesäinen, vähintään 10 cm) 145 700 kpl
Nahkiainen (ylisiirto) 22 450 kpl*

*Syksyn 2013 nahkiaissaaliit jäivät heikoiksi, eikä velvoitteen mukaista 50 000 nahkiaisen tavoitetta saavutettu.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan