Energiatehokkuus­sopimukset järkevöittävät energian käyttöä

Suomalainen teollisuus on solminut laajasti energiatehokkuussopimuksia, joiden päämääränä on muun muassa lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja pienentää energian kulutusta. Oulun Energia -konserni on tehnyt neljä energiatehokkuussopimusta, jotka koskevat Oulun Sähkönmyyntiä, energian tuotantoa, sähkön siirtoa ja jakelua sekä kaukolämpöliiketoimintaa.

Nykyiset sopimukset on solmittu vuonna 2008 ja ne ovat voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Sopimuksissa Oulun Energia sitoutuu tehostamaan omaa toimintaansa, pienentämään häviöitä ja auttamaan asiakkaitaan vähentämään energian käyttöään.

Etenkin Oulun Sähkönmyynnin energiatehokkuussopimuksessa korostuu asiakkaiden tukeminen, kun nämä pyrkivät supistamaan kuluttamansa energian määrää. Tätä varten yhtiö tarjoaa asiakkailleen koulutusta ja neuvontaa sekä antaa kulutuspalautetta ja säästövinkkejä.

Etäluettavat mittarit kannustavat säästämiseen

Sähkön ja kaukolämmön järkevään käyttöön kannustavat myös etäluettavat mittarit, joiden avulla laskutus tapahtuu aina todellisen kulutuksen mukaan. Lisäksi laitteistojen kuntotarkastukset auttavat asiakkaita vähentämään energian turhaa kuluttamista.

Yritysasiakkaidensa energiatehokkuutta Oulun Energia -konsernin yhtiöt parantavat monin tavoin. Sähkön järkevän käytön edistäminen liittyy muun muassa yrityksille tarjottaviin salkunhallintapalveluihin. Lisäksi yritysasiakkailla on käytössään sähkönkäytön ja laskutuksen raportointipalvelu.

Energiatehokkuusohjelma Suomessa jatkuu myös vuoden 2016 jälkeen. Suomi toimitti EU:n komissiolle joulukuussa 2013 suunnitelman energiansäästötoimenpiteistä vuosille 2014-2020. Elinkeinoelämä – energiateollisuus mukaan lukien – sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat jo allekirjoittaneet aiesopimuksen energiatehokkuussopimusten jatkamisesta vuosina 2017–2020 sekä kumulatiivisen energiansäästön tavoitteesta vuosille 2014 – 2020.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan