“Yhteiskunta­vastuun merkitys nostettiin Oulun Energiassa entistäkin korkeammalle.”

Tarja Väyrynen, laatu- ja ympäristö­johtaja

Hyvä yrityskansalainen huolehtii ympäristöstä ja ihmisistä

Oulun Energia -konserni haluaa olla hyvä yrityskansalainen ja pyrkii vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Tämä on tärkeimpiä sen työskentelyä ohjaavista periaatteista.

Pohjoista voimaa -lupaus kuvaa, kuinka Oulun Energia pohjimmiltaan toteuttaa yhteiskuntavastuutaan: se tuottaa lämpöä ja sähköä pohjoisen alueen ihmisille ja yrityksille, tukeutuu alueen luonnonvaroihin ja osaamiseen sekä kanavoi toiminnastaan syntyvän taloudellisen hyödyn pohjoisen hyväksi.

Oulun Energia ottaa toiminnassaan huomioon niin ympäristölliset, taloudelliset kuin sosiaaliset tekijät. Konsernin laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen huomauttaa, että vuoden 2013 aikana yhteiskuntavastuun merkitys konsernissa nostettiin entistäkin korkeammalle.

”Meille perustettiin uusi laatu- ja ympäristöpalvelut -yksikkö, jonka alaisuudessa konsernin laatu- ja ympäristöasiantuntijat jatkossa toimivat. Se tuottaa keskitetysti muiden yksiköiden tarvitsemia asiantuntijapalveluja. Näin pystymme vastaamaan etenkin koko ajan kasvaviin ympäristövaateisiin – laatuasioita unohtamatta”, hän toteaa.

Oulun Energian toiminnan suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat Toppilan voimalaitoksen ja Laanilan ekovoimalaitoksen ilmapäästöistä sekä konserniin kuuluvan Turveruukin turvetuotannon vesipäästöistä.

”Sekä ilma- että vesipäästöt olivat vuonna 2013 samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Ilmapäästöt olivat huomattavasti alle viranomaisten asettamien raja-arvojen”, sanoo Tarja Väyrynen.

Tärkeä osa Oulun Energian ympäristötyötä on vuosittain päivitettävä ympäristöohjelma. Lisäksi ympäristöasioiden hoitamiseen kuuluu muun muassa Merikosken voimalaitoksen kalatalousvelvoitteiden täyttäminen.

Suuret talousvaikutukset

Oulun Energian toiminnalla on suuret taloudelliset ja elinvoimaa luovat vaikutukset Oulussa ja kaupunkia ympäröivässä maakunnassa. Se kanavoi toiminnastaan syntyviä tulovirtoja pohjoiselle alueelle ja työllistää suuren määrän ihmisiä suoraan ja epäsuorasti. Taloudellisesta tuloksestaan Oulun Energia suorittaa vuosittain huomattavan tuloutuksen omistajalleen Oulun kaupungille. Vuodelta 2013 tuloutus oli noin 21 miljoonaa euroa.

Sosiaalista vastuun kantamiseen kuuluu muun muassa hyvän henkilöstöhallinnon toteuttaminen sekä panostaminen työturvallisuuden parantamiseen. Vuoden 2013 aikana Oulun Energian henkilöstöhallinnossa painottui erityisesti sisäisen viestinnän kehittäminen. Viestinnän tehostamiseksi käyttöön otettu Proppu-intranet osoittautui hyvin toimivaksi ja suosituksi.

Työturvallisuuden kehittämiseksi on Oulun Energiassa tehty jo vuosia järjestelmällistä työtä. Tulokset ovat rohkaisevia, sillä työtapaturmien määrä on jatkuvasti pienentynyt. Viime vuonna myönteinen kehitys jatkui. Oulun Energian päämääränä on nolla tapaturmaa ja nousu alansa turvallisimmaksi yritykseksi Suomessa.

Mukana lähialueen kehittämisessä

Oulun Energia toteuttaa sosiaalista vastuutaan myös osallistumalla eri tavoin lähialueensa kehittämiseen sekä toimimalla aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Se rakentaa yhteistyöverkostoja, joihin kuuluu muita yrityksiä ja yhteisöjä sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Oulun Energia edistää pohjoisen alueen elinkeinoelämää ja hyvinvointia sekä on valmis toimimaan energiatoimialan elinkeinoveturina.

Lisäksi Oulun Energia osallistuu monella tavalla alueensa elämänmenoon. Se tukee kulttuuritoimintaa sekä juniori- ja edustusurheilua. Yhteyttä ihmisiin Oulun Energia pitää muun muassa osallistumalla messuille ja muihin tapahtumiin sekä järjestämällä erilaisia tutustumisvierailuja.

Jaa tämä sivu:

LinkedIn Facebook Twitter Google+
Sivun ylälaitaan