Iloinen nainen selaa valkoista puhelinta, jota hän pitelee käsissään.
Hymyilevä nainen istuu ja tutkii valkoista puhelinta, jota hän pitelee käsissään.

Palvelumaksut

Hinnasto on voimassa 1.7.2021 alkaen.

Hinnasto sisältää

Palvelumaksut

Sähkön kytkentä- ja katkaisumaksut maksun viivästymisen vuoksi

Sähkön kytkentämaksu verkkosopimuksen alkaessa

Verkkopalvelutuotteen vaihto

Pääsulakkeen vaihto

Kytkentämaksut

Mittarointimaksut

Asentajan tuntiveloitushinta (mm. katu- ja liikennevalot, sähkö-, tele- ja jakeluverkot, kartoitus ja kaapelinäyttö)

Ajo- ja kuljetuskaluston veloitus (kuljettaja erillisellä tuntiveloitushinnalla)

Muut kulut (kuten materiaalit, lisät, ulkopuoliset palvelut jne.)

Palvelumaksut sisältävät alv 24 %.

Tuote
Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %)
Asiakirjamaksu
Selvitys, todistus, ylimääräinen maksu
12,10 15,00
Kopiot, tulosteet 8,06 10,00
Käyttöraportti 20,16€/kohde 25,00€/kohde
Käyttöpaikan kulutushistoriatiedon lähettäminen EDI-sanomilla 40,00€/lähetys 49,60€/lähetys
Velkomiskäynti asiakkaan luona 64,52 80,00
Viivästysmaksu, maksumuistutus, katkaisuvaroitus
Viivästyskorko Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukainen
5,00  
Ylimääräisen maksun palautus 8,06 10,00
Palvelusta, jota ei ole mainittu palveluhinnastossa
veloitetaan käytettyä työaikaa vastaava määrä jokaiselta alkavalta työtunnilta.
88,71€/h 110,00€/h

Sähkön kytkentä- ja katkaisumaksut maksun viivästymisen vuoksi

Tuote alv 0 % alv 24 %
Kytkentä työaikana seuraavana työpäivänä 40,32 50,00
Katkaisu työaikana seuraavana työpäivänä 40,32 50,00
Kytkentä erillistilauksena samana työpäivänä tai työajan ulkopuolella 64,52 80,00

Sähkönmyyjän pyytämästä katkaisusta peritään arvonlisävero, samoin asiakkaan pyynnöstä tehtävästä katkaisusta. Katkaisumaksu on asiakkaalle veroton, kun katkaisu tehdään verkkoyhtiöön kohdistuvien maksulaiminlyöntien vuoksi. Sähköjä ei voida kytkeä jos kytkentäpyyntöä ei ole saatu sähkönmyyjältä tai perintää hoitavalta yhteistyökumppaniltamme.

Sähkön kytkentämaksu verkkosopimuksen alkaessa

Tuote alv 0 % alv 24 %
Kytkentä samana työpäivänä klo 14 mennessä 0,00 0,00
Kytkentä samana työpäivänä klo 14 alkaen tai työajan ulkopuolella 64,52 80,00

Energiantoimitus alkaa, kun asiakkaalla on voimassa olevat sopimukset. Asiakkaan muuttaessa pois käyttöpaikasta sähköntoimitus keskeytetään.

Verkkopalvelutuotteen vaihto

Tuote alv 0 % alv 24 %
Vaihto, kun edellisestä vaihdosta on alle 12 kk 16,13 20,00
Vaihto, kun edellisestä vaihdosta on vähintään 12 kk 0,00 0,00

 

Pääsulakkeen vaihtohinnasto

Perimme pääsulakkeen vaihdosta hinnaston mukaisen maksun, jos sulakkeet sijaitsevat asiakkaan sähkökeskuksessa. Jos sulakkeet ovat Oulun Energia Sähköverkko Oy:n verkon puolella, pylväässä tai katujakokaapissa, ja kyseessä on ensimmäinen pääsulakepalo viimeisen 12 kuukauden aikana, vaihto on maksuton.

Hinnat sisältävät alv 24 %.

Tuote Hinta (alv 24 %)
Ensimmäinen pääsulakkeen vaihto viimeisen 12 kk aikana 0,00

 

Tuote Hinta (alv 24 %)
Toistuva 25-63 A pääsulakkeen vaihto  
Arkisin klo 7-16 123
Muina aikoina 164

 

Tuote Hinta (alv 24 %)
Toistuva yli 63 A pääsulakkeen vaihto  
Arkisin klo 7-16 164
Muina aikoina 232

Kytkentämaksut

Työmaaliittymien kytkennästä perimme hinnaston mukaisen maksun. Pysyvien liittymien kytkentä sisältyy liittymismaksuun. Kytkentöjen toimitusaika on liittymissopimuksen mukainen. Nopeutetusta kytkennästä perimme hinnaston mukaisen lisämaksun.

Hinnat sisältävät alv 24 %. Mittarointimaksut peritään tarvittaessa erikseen.

Työmaakeskusten yms. tilapäisten keskusten kytkentämaksut, liityntä olemassa olevaan verkonosaan (esimerkiksi kaapelin pää, jakokaappi, muuntamo, pylväs) sisältäen asennuksen ja purun

Tuote Hinta (alv 24%)
25 A 200,00
63 A 300,00
125 A 550,00
160-250 A 750,00
315-630 A 960,00

Tilapäinen keskijänniteliittymä olemassa olevaan verkonosaan sis. enintään 10m kaapelointia, päätteet, liittäminen verkkoon ja purku. Liittymän teho verkon kapasiteetin, muuntajakoneen mukaan.

Tuote Hinta (alv 24%)
Teho verkon kapasiteetin, muuntajakoneen mukaan 12 000,00

Liittymisjohdon kytkentä tai siirto pääsulakekoon säilyessä ennallaan, sis. kytkennät ja jatkon teko

Tuote Hinta (alv 24%)
Liittymä 25-35 A 200,00
Liittymä 50-63 A 300,00
Liittymä 80-125 A 550,00
Liittymä 160-250 A 750,00
Liittymä 315-630 A
 960,00

Esim. sähköpääkeskuksen tai liittymisjohdon siirto tontilla pääsulakekoon säilyessä ennallaan. Hinta sisältää kytkennät ja jatkon teon. Perimme mittarointimaksun tarvittaessa erikseen.

Liittymän pienentäminen

Tuote Hinta (alv 24%)
Pääsulake pääkeskuksessa
Työn tekee asiakkaan sähköurakoitsija
0,00

Pääsulake verkkoyhtiön verkon osassa, esim. jakokaapissa. Liittymissopimus säilyy ennallaan.

Tuote Hinta (alv 24%)
Liittymä 25-63 A 123€
Liittymä 80-630 A 164€

Keskijännitekytkennät

Tuote Hinta (alv 24%)
Kytkentäohjelma 99
Kytkentä keskijänniteverkossa
asiakkaan tilauksesta
322 € / kytkentäohjelma

Muut maksut

Tuote Hinta (alv 24%)
Turha käynti 124,00

Mittarointimaksut

Mittarointi

Tuote Hinta (alv 24%)
Suoramittaus, enintään 3 x 63 A 0,00
Tehomittaus 0,00

Muut mittarointityöt

Tuote
Hinta (alv 24%)
Mittarin siirto liittymätyön yhteydessä, mittauskeskuksen vaihdossa
Enintään kahden mittarin siirto/kerta
93,00€/kerta
Aiheeton mittarin vaihto tai tarkastus
Sähkönkäyttäjän tilauksesta suoritettu aiheettomaksi todettu 1- tai 3-vaiheisen mittarin vaihto tai tarkastus
175
Muut mittareiden muutostyöt käyttöpaikalla 93,00€/h
Energiaimpulssitiedon järjestäminen sähköasiakkaalle
Mittalaitteen vaihto tai mittausjärjestelyjen muutokset eivät sisälly hintaan
0

Alamittauspalvelu

Tuote Hinta (alv 24%)
Sähköliittymän alamittauspalvelun perustamismaksu 124,00
Käyttöpaikan alamittauspalvelun käyttöönotto 31,00
Muut alamittauspalveluun liittyvät työt 105/h

Asentajan tuntiveloitushinta (mm. katu- ja liikennevalot, sähkö-, tele- ja jakeluverkot, kartoitus ja kaapelinäyttö)

Tuote alv 0 % alv 24 %
Normaali 70,90€ 88
Ylityö 50 % 96,96€ 119
Ylityö 100 % 120,96 150
Ylityö 200 % 170,96 212€

 

Ajo- ja kuljetuskaluston veloitus (kuljettaja erillisellä tuntiveloitushinnalla)

Tuote
alv 0 %
alv 24 %
Pakettiauto
 
0,97
1,20€
Kuorma-auto 3,50 4,34
Nostolava-auto 53,50 66,34
Moottorikelkka/mönkijä 45,00 55,80

Muut kulut (kuten materiaalit, lisät, ulkopuoliset palvelut jne.)

Ulkopuoliset palvelut todellisten kustannusten mukaisesti lisättynä 12 % käsittelykustannuslisällä.

Muut kulut todellisten kustannusten mukaisesti lisättynä 25 % käsittelykustannuslisällä.

Lue lisää ajankohtaisista aiheistamme!